Letselschade-claim

[ letselschade-claim.eu ]

Wat is letselschade?

We spreken over letselschade bij lichamelijke of geestelijke schade ten gevolge van een ongeval, medische fout of misdrijf. Ongevallen zijn meestal verkeersongevallen (met als standaardvoorbeeld de whiplash bij een auto-ongeluk). Sport- en bedrijfsongevallen komen ook vaak voor.
Meer informatie hierover op onze pagina letselschade

Wat is een letselschade-claim?

Het claimen van letselschade is het eisen van een schadevergoeding voor de kosten die jouw letsel met zich meebrengt, nu en in de toekomst. Inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid kan deel uitmaken van de claim, evenals smartengeld.

Voorwaarden voor een schadevergoeding

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • Er is schade.
  • Er is sprake van een onrechtmatige daad: iemand heeft door handelen of nalaten een ander op onwettige of onbehoorlijke wijze schade toegebracht (onrechtmatigheid).
  • De onrechtmatige daad is toe te rekenen aan de veroorzaker (toerekenbaarheid).
  • De schade is een direct gevolg van de onrechtmatige daad (causaliteit).
  • De geschonden norm beschermt tegen de veroorzaakte schade (relativiteit).
    Als bij de letselschade een wet is overtreden, vindt alleen schadevergoeding plaats voor datgene waar deze wet tegen beschermt.

Advocaat nodig bij letselschade claimen?

Als het schadebedrag niet hoger is dan 25.000 euro, dan kan de letselschade worden behandeld bij de kantonrechter. Daarbij is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Worden je belangen behartigt door iemand die geen advocaat is (wat voorkomt bij letselschadebureaus) en is op een bepaald moment toch een advocaat nodig, dan moet je zaak worden overgedragen.
Lees meer over de procedures bij een: schadebedrag van 25.000 euro of minder.

Betreft de letselschade-claim 25.000 euro of meer, dan is de inschakeling van een advocaat verplicht.
Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan worden kosten voor de rechtsbijstand vergoed. Het hangt van de voorwaarden af of dat alle kosten betreft. Er zijn namelijk veel soorten rechtsbijstandverzekeringen, ieder met eigen dekkingsgebieden of voorwaarden.

Letselschade berekenen

Er zijn online tools om je schade te berekenen. Daarmee zou je het claimbedrag kunnen berekenen waarop je recht hebt. De kostenposten die je opgeeft kun je met een beetje moeite ook zelf omzetten in bedragen. Wat erg belangrijk is - en in de tools ontbreekt - dat zijn de te verwachten kosten of inkomstenderving in de toekomst. Als je door een ongeval blijvend letsel hebt opgelopen, kan dat van invloed zijn op de rest van je leven. Misschien word je voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt verklaard met minder inkomen tot gevolg.
Voor het berekenen van een optimale of maximale vergoeding heb je iemand met veel expertise nodig. Schakel daarom een letselschadespecialist of letselschadeadvocaat in.

Gespecialiseerde advocaat: letselschadeadvocaat

Vooral bij een complexe zaak kan een gespecialiseerde advocaat van belang zijn: letselschadeadvocaat. De kosten van een letselschadeadvocaat kunnen hoger uitvallen dan die van een algemene advocaat.
Een eerste gesprek over je casus kan al duidelijkheid verschaffen of je toekunt met een letselschadespecialist of een advocaat. Of dat een letselschadeadvocaat zelfs noodzakelijk is. Denk hieraan bij het intake- of kennismakingsgesprek.

Letsel aan knie na ongeluk

Gerelateerde onderwerpen