Juridische modellen / modelcontracten

Wat zijn juridische modellen?

In de dagelijkse rechtspraktijk is een groeiende behoefte aan standaard juridische documenten, voor alle vakgebieden en diverse situaties. In de eenvoudigste vorm is het een modellenboek waaruit u zelf het meest geschikte exemplaar kiest. Een stap verder gaan elektronische systemen die flexibiliteit bieden. Enerzijds in opmaak, anderzijds qua inhoud. Hierbij zijn allerlei variaties denkbaar, van de ingave van betrokken partijen tot complexe samenvoeging van blokken met content. De prijskaartjes zijn navenant.
Steeds vaker zien we online diensten waar de afzonderlijke contracten of overeenkomsten opgesomd staan. In veel gevallen voldoen ze en hoeven alleen enkele kerngegevens te worden ingevuld.

De toepassingen waarin maatwerk wordt gebruikt in de wizards (vraag- en antwoordsystemen) zijn geschikt om de aanwezige knowhow van de juristen en juridische medewerkers op te slaan in een systeem. Het voordeel is dat bij het wegvallen van de medewerkers niet meteen alle kennis verdwijnt. Nadelen van complexe systemen zijn de implementatietrajecten en de gebondenheid aan één leverancier. Overgang naar een ander systeem betekent in grote lijnen opnieuw beginnen.

We noemen diverse typen producten via hun leveranciers zodat u snel kunt inschatten welke (soort) producten voor u geschikt zijn. De producten zijn voor online gebruik (voorjaar 2013), behalve waar anders genoemd.

Zie ook juridische portals omdat in deze portals vaak modellenboeken aanwezig zijn of toegevoegd kunnen worden.

Quire Law Company

Quire Law noemt hun systeem een Legal Expert System. Dat had moeten zijn Legal Documents Expert System want de expertise betreft niet het recht in het algemeen maar alleen de vervaardiging van juridische documenten. Eenvoudig gezegd komt het neer op een wizard die via vragen de juiste delen van een document bij elkaar voegt. Via maatwerk is hier bedrijfsspecifieke kennis aan toe te voegen.
Eind maart 2012 is een samenwerking met Kluwer bekendgemaakt.
Website: Quire Law

Weagree

Deze Engelstalige dienst (opgezet door een Nederlander) biedt een wizard aan voor 'contracts'. Eén of meer inhouse administrators worden getraind om templates, blokken en vragen te combineren. Weagree levert geen standaardmodellen. De bedoeling is dat de eigen contracten van een organisatie eerst up-to-date worden gemaakt en in logische, herbruikbare delen worden opgeslagen. De wizard-technologie ontsluit daarna de onderdelen zodat per keer een gestandaardiseerd contract gemaakt kan worden.
Er is een grote, actieve Weagree LinkedIn-groep waarin veel kennis wordt uitgewisseld.
Website: Weagree

Kluwer - modellen voor de rechtspraktijk

Kluwer biedt 1400 modellen en voorbeelddocumenten voorzien van uitgebreide toelichtingen en verwijzingen. Deze toepassing is ook op papier of op cd-rom aan te schaffen. Dit modellenboek bestaat al lang en wordt continu aangepast. De documenten zijn volledig standaard. Aangepaste versies dient u lokaal op te slaan.
Website: Modellen voor de rechtspraktijk

ICTRecht - generator

ICTRecht heeft standaardcontracten in zijn leveringsprogramma en kan deze op maat maken. Van een andere orde is de generator, waarmee de gebruiker zelf complete contracten of beleidsregels kan opstellen. Er is een zeer ruime keuze aan onderwerpen. Afhankelijk van het soort document moeten enkele of tientallen vragen worden beantwoord.
Een ingebrekestelling is snel gemaakt en kost 15 euro excl. btw. Er zijn ook gratis documenten op te stellen, zoals een disclaimer. De gemiddelde prijs is 45 euro excl. btw. Voor ingewikkelde overeenkomsten liggen de kosten iets hoger.
De generator draait in een kleiner venster waardoor er gescrold moet worden. Veel vragen zijn al voorzien van een (standaard)antwoord. Let dus goed op dat u alle vragen beantwoordt om te voorkomen dat een ongewenst defaultantwoord in het document terechtkomt. U kunt tussentijds opslaan. Maatwerk is mogelijk.
Er zijn voorbeelden, een instructievideo en legio betalingsmogelijkheden.
Website: ICTRecht

JuriBlox van ICTRecht

JuriBlox is een online dienst om juridische documenten te maken, en adviezen en gegevensverwerking bij te houden. Er zijn wizards en gegevens kunnen veilig online worden opgeslagen.
Een basisabonnement is gratis, de Pro-versie begint bij 2.999 euro per jaar. De Premium-versie start bij 10.000 euro per jaar.
Ambities heeft Juriblox genoeg: men wil in 2020 Europees marktleider op dit gebied zijn.
Website: JuriBlox

vanDienst

Van Benthem & Keulen advocaten en notariaat verleent onder de naam vanDienst een juridisch servicepakket. vanDienst biedt een aantal modelcontracten gratis ter beschikking aan ondernemingen, instellingen en overheden. De modelcontracten zijn gerangschikt naar onderwerp. Website: modelcontracten van vanDienst

Overeenkomst.nl

Deze dienst biedt standaarddocumenten aan voor 9,95 euro p/s excl. btw. Alle 170 documenten vormen samen de Toolkit die 995,00 euro excl. btw kost. Er zijn diverse kleinere toolkits beschikbaar, per onderwerp.
U kunt uw eigen documenten laten screenen binnen één uur, voor 50,00 euro excl. btw.
Website: Overeenkomst.nl

Overeenkomsten.nl

Deze dienst van Justitia Omnibus B.V. biedt een scala van juridische documenten voor particulieren en bedrijven. De meeste documenten kosten 3 of 19 euro p/s excl. btw.
Justitia Omnibus draagt jaarlijks 1 procent van de omzet af aan goede doelen.
Website: Overeenkomsten.nl

Legal.nl

Dit is het zusje van overeenkomsten.nl. Bij legal.nl is het mogelijk om een abonnement af te sluiten voor 25 euro excl. btw per maand.
Website: Legal.nl

Doe het zelf notaris

Voor het passeren van een notariële akte is altijd een notaris nodig. Er zijn kosten te besparen door -via een wizard- zelf online een akte samen te stellen aan de hand van bouwstenen. Deze akte wordt gestuurd naar de notaris van uw keuze.
De notarissen die hieraan meedoen zijn niet overal in Nederland gevestigd. Dat kan betekenen dat u voor het passeren van de akte meer reistijd en reisgeld kwijt bent dan bij een bezoek aan een lokale notaris waardoor een deel van de kostenbesparing teniet wordt gedaan. Let ook op dat wijzigingen op de akte of extra vragen in rekening kunnen worden gebracht.
Website: Doe het zelf notaris

Flexmodellen van lexlumen

Lexlumen verzorgt juridische en fiscale opleidingen. Men heeft -met hulp van specialisten uit de praktijk- een veertigtal modellen opgesteld voor de ondernemingsrechtpraktijk.
De documenten zijn alleen toegankelijk voor abonnementhouders, ze worden regelmatig bijgewerkt. Abonnementen zijn per jaar opzegbaar. De modellen zijn in het Nederlands en Engels verkrijgbaar.
Website: Flexmodellen

Judex.nl

Vanaf Judex.nl zijn een groot aantal documenten te downloaden. Een -eenvoudige- registratie is verplicht, hierna kunt u de Word-documenten per stuk openen en opslaan. De keuze aan onderwerpen is divers. De nadruk ligt op bezwaarschriften, sommaties en modelbrieven voor aansprakelijkstelling.
Vreemde eenden in de bijt zijn een gescande 'vordering gevangenhouding' en een gescande 'bevel bewaring'. Alle documenten zijn simpel van opzet en gratis te gebruiken.
Website: Judex.nl

ICT Modelcontracten van deLex

Uitgeverij deLex heeft specifieke expertise op het gebied van ICT. Toegang tot de ICT Modelcontracten wordt verleend op basis van een jaarabonnement. De kosten zijn 195 euro per jaar voor de eerste gebruiker (excl. btw). Elke extra gebruiker: 45 euro per jaar (excl. btw).
Website: ICT Modelcontracten

VraagHugo van SOLV-advocaten

Deze vraagbaak kan documenten genereren aan de hand van gerichte vragen. Er is gerichte informatie nodig om de vragen te beantwoorden. Naast inhoudelijke kennis is juridische kennis een pluspunt om de wizards te doorlopen. Een enkel document kost 79 euro (excl. btw). Een jaarabonnement met onbeperkte toegang, updates en kennisgeving bedraagt 149 euro (excl. btw).
Website: VraagHugo

Firm24

Firm24 biedt vele modellen op uiteenlopend gebied. De prijzen per overeenkomst varieert van 9 euro tot 79 euro. De contracten zijn door de wederpartij online te ondertekenen. Firm24 profileert zich als een one-stop-shopping concept (boekhouder, notaris en jurist). Zowel online als offline.
Website: Firm24

LegalLoyd

Voor 9 euro per maand biedt LegalLoyd ongelimiteerde toegang tot haar contractendatabase. De contracten zijn online te ondertekenen en te bewaren. Voor 49 euro per maand wordt aanvullend onbeperkt juridisch advies geleverd en zijn de contracten aan te passen. Website: LegalLoyd

Ondertekenen contracten

Tips voor juridische modellen

  • Niet alle juridische documenten zijn geschikt voor standaardisering. Het opstellen van een contract voor een zeer specialistische en kostbare machine kan een project op zich zijn.
  • Zeer specialistische regels zijn weliswaar onder te brengen in een intelligent systeem maar dat kost veel tijd. Onderschat deze tijd niet, alleen al het testen is een vak apart.
  • Bedenk vooraf voor wie de modellen bedoeld zijn en hoe ze gebruikt gaan worden. Of een jurist de documenten gaat gebruiken, een juridisch secretaresse, of beiden.
  • Neem -zeker bij de duurdere diensten- enkele steekproeven wat betreft recent gewijzigde wet- of regelgeving. Dan weet u of de documenten up-to-date zijn.