Merk en Recht

[ merkenrecht.eu ]

Wat is merkenrecht?

Het merkenrecht maakt deel uit van het zogeheten intellectuele eigendomsrecht, dat op zijn beurt deel uitmaakt van het privaatrecht.
Het doel van merkenrecht is merkbescherming. Merken zijn tekens die worden gebruikt om producten of diensten te onderscheiden. Zonder merkaanduiding zou het voor een consument lastig zijn om te kiezen uit, bijvoorbeeld, vijf pakken melk in een identieke kartonnen verpakking. Om te voorkomen dat een ander uw tekens als merk gaat gebruiken, moet u uw merk registreren.

Wat kunt u als merk registeren?

Merken kunnen uiteenlopende vormen hebben:
 • Woorden en/of cijfers (woordmerk): de naam 'Coca-Cola' of '3M'
 • Afbeeldingen en logo's (beeldmerk): het Heineken-logo met de karakteristieke scheve 'e'
 • Vormen (vormmerk): de vorm van bijvoorbeeld een flesje
 • Kleuren (kleurmerk): bijvoorbeeld het geel van Zwitsal
 • Klanken (klankmerk): de tune van Für Elise, gebruikt voor de diensten van een merkenbureau

Waar kunt u uw merk registreren of deponeren?

Afhankelijk van het land waarin u uw merk wilt beschermen, hebt u de volgende keuze:
 • Registratie van een merk in één specifiek land (nationale registratie)

  Door middel van een nationale registratie, kunt u uw merk in een bepaald land registreren. Nederland, België en Luxemburg hebben één gemeenschappelijk registratiebureau: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
  In het merkenregister van de Benelux vindt u alle merken die in de Benelux geldig zijn, dus ook de internationale en Europese registraties. Wilt u uw merk in verschillende landen registreren, dan is één Europese of internationale registratie goedkoper dan een aantal losse nationale registraties.
 • Merkregistratie voor de Europese Unie

  Met één registratie bent u verzekerd van merkbescherming in de hele Europese Unie. Dit kan een goedkope oplossing zijn indien u uw merk in een aantal EU-landen wilt registreren. Echter, weigering van uw registratie in één EU-land kan een Europese registratie in de weg staan.
 • Internationale registratie van merken

  De meeste landen zijn aangesloten bij het internationale verdrag dat deze registratievorm mogelijk maakt (Verdrag van Madrid en Protocol van Madrid). Door middel van een internationale registratie kunt u uw merk in een aantal landen tegelijk registreren. In een later stadium kunt u altijd nog landen toevoegen.
  Een internationale registratie vergt altijd een basisregistratie. Dit kan een Benelux- of een Europese registratie zijn. In de Madrid database zijn alle internationale registraties terug te vinden.
  In december 2017 is het oude Romarin-systeem afgelost door de nieuwe Madrid Monitor.
  Meer informatie: www.wipo.int

Merk registreren: zelf doen of laten doen?

In sommige landen mogen alleen merkengemachtigden de handelingen verrichten die nodig zijn om een merk te registreren. Vaak mag de potentiële merkhouder dit ook zelf doen. Desondanks verdient het in veel gevallen de voorkeur een merkenbureau in te schakelen om u te helpen bij het aanmelden van uw merk ter inschrijving (het deponeren ofwel het depot).

De registratieprocedures zijn niet altijd eenvoudig. Verkeerde keuzes kunnen duur uitpakken en een gebrekkige merkbescherming opleveren. Zo is het van het grootste belang dat uw merkbescherming voor de juiste categorie producten of diensten wordt aangevraagd. Het is niet (kosteloos) mogelijk in een later stadium nieuwe producten of diensten aan uw bestaande merkregistratie toe te voegen. Besluit u uw merk voor een nieuw product te gaan gebruiken, dan dient u een nieuwe merkregistratie aan te vragen - met alle kosten van dien.

Hoelang blijft uw merk beschermd?

In de meeste landen is een merkregistratie tien jaar geldig. Wilt u uw merk ook na die tien jaar blijven beschermen, denk er dan aan op tijd verlenging aan te vragen. Vaak zal de merkenautoriteit u tijdig waarschuwen. Daarnaast is het van belang dat u uw merk ook daadwerkelijk gebruikt gedurende de geldigheidsperiode. Doet u dit niet, dan kan uw registratie binnen de geldigheidstermijn van tien jaar vervallen worden verklaard. Hierdoor verliest u uw merkbescherming. De meeste landen hanteren een termijn van drie of vijf jaar waarbinnen u uw merk moet gebruiken om niet het risico van vervallenverklaring te lopen.

Merkbewaking noodzakelijk?

Het laten registreren van uw merk is niet voldoende om het te beschermen. U dient uw merk vervolgens ook te (laten) bewaken. U zult zelf in de gaten moeten houden of er aan het registratiebureau een merk ter inschrijving wordt aangeboden dat (te) veel gelijkenis vertoont met het door u geregistreerde merk.

De meeste registratiebureaus controleren uitsluitend of er een weigeringsgrond op het nieuw in te schrijven merk van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Bijvoorbeeld wanneer het merk 'Water' zou worden gedeponeerd voor flesjes bronwater. Het registratiebureau zal een dergelijke deponering weigeren. Het bureau controleert echter niet of het ter inschrijving aangeboden merk al door een ander is geregistreerd. Dit dient u zelf te doen. Constateert u dat iemand anders een merk deponeert dat sterk op het door u geregistreerde merk lijkt, dan kunt u een bezwaarprocedure starten. Dit heet 'oppositie indienen' of 'een oppositieprocedure starten'.
Zowel de bewaking van uw merk als het voeren van oppositie kunt u uitbesteden aan een merkenbureau.


Merken in winkelstraat

Oppositie - snel handelen bij inbreuk

Constateert u dat een ander uw merk gebruikt of heeft geregistreerd, dan dient u tijdig actie te ondernemen. De kans op succes neemt af naarmate u langer wacht met het nemen van maatregelen. Als u het inbreuk plegende merk meer dan vijf jaar hebt gedoogd, dan kunt u er vaak niets meer tegen doen. Het instellen van oppositie moet zelfs binnen twee maanden gebeuren.
Het sturen van een sommatiebrief is een eerste stap om de ander ertoe te bewegen het gebruik van uw merk te staken. Laat u bijstaan door een merkenrechtdeskundige. Onder bepaalde voorwaarden kunt u online oppositie indienen.
Meer info: oppositie indienen

De symbolen ® en TM

Het symbool ® betekent dat het om een geregistreerd merk gaat ('R' is de afkorting van 'Registered'). Het symbool TM geeft aan dat het merk nog niet geregistreerd is, maar wel gedeponeerd: de registratie is nog niet voltooid ('TM' is de afkorting van 'Trademark'). Beide symbolen hebben, naar Nederlands recht, geen juridische betekenis. Wel kunnen ze als waarschuwing dienen voor buitenstaanders: let op, dit merk is van een ander!

Rechtsbijstand, rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering kan zijn nut bewijzen. Maar let op: veel rechtsbijstandverzekeringen sluiten conflicten op het gebied van intellectuele eigendom uit. Daaronder vallen bijvoorbeeld octrooirecht, auteursrecht en merkenrecht. Meestal zijn geschillen over handelsnaam en domeinnaam wel gedekt.
Zie de speciale pagina over rechtsbijstand

Tips voor merkenrecht

 • Een merkengemachtigde of merkenrechtbureau kan voor u uitzoeken of uw logo of merk al geregistreerd is en of er alternatieven zijn. Tegelijk geven zij advies over de beste manier van registratie. Zo is een combinatie van een naam met een logo soms beter dan alleen een naam of alleen een logo. Verder vertellen zij u in welke landen of werelddelen een registratie zinvol is, met een inschatting van de kosten.
 • Registratie alleen is niet voldoende om uw merk te beschermen. U zult namelijk zelf moeten bijhouden of er niet een identiek of vergelijkbaar merk wordt aangevraagd. Veel merkenbureaus bieden daarvoor een speciale dienst aan: merkbewaking. Zij houden voor u bij of er vergelijkbare merken worden aangevraagd.
 • Waarschuwing: pas op voor spookfacturen! Omdat uw merkaanvraag wordt gepubliceerd, is deze toegankelijk voor bepaalde malafide bedrijfjes die hier dankbaar misbruik van maken. Zij sturen u een zogenaamde factuur die voorzien is van uw onlangs gedeponeerde merk en er heel getrouw uitziet. In de kleine lettertjes staat vermeld dat het geen factuur betreft, maar een bestelformulier voor publicatie van uw merk in een of ander register. Het hoeft geen betoog dat opname van uw merk in dit register, zo dit register al bestaat, geen enkele meerwaarde heeft.
  Zie de waarschuwing op de website van de World Intellectual Property Organization: lijst met malafide bedrijven & facturen
 • Wanneer u zelf het merk registreert in de Benelux: het BBIE verstrekt geen facturen. U moet het doen met een ontvangstbewijs van de betaling per e-mail. Er wordt geen btw geheven op deze registratie.
 • Het verdient aanbeveling uw bedrijfsnaam niet alleen als handelsnaam bij de Kamer van Koophandel te laten inschrijven, maar ook als merk bij het BBIE te laten registreren. Daardoor wordt uw handelsnaam beter beschermd: een handelsnaam wordt in de regel slechts regionaal beschermd, maar een merknaam wordt beschermd in de hele Benelux.
 • Merkbescherming ontstaat pas op het moment van inschrijving van het merk in het register, dus niet meteen bij de deponering (het aanmelden van uw merk ter inschrijving). Wilt u uw merk zo snel mogelijk beschermen, dan kunt u kiezen voor een spoedinschrijving.
 • Startende ondernemers doen er goed aan tijdig onderzoek te doen naar een geschikte naam voor hun bedrijf. Ga na of de naam die u op het oogt hebt, nog niet geregistreerd is als handelsnaam, domeinnaam en merk. Controleer ook of dezelfde namen in de diverse social media beschikbaar zijn, zoals Twitter en Facebook.