e-discovery

Wat is e-discovery?

E-discovery of electronic discovery betreft het doorzoeken van grote hoeveelheden elektronische data voor een specifiek doel. Aanvankelijk werd e-discovery gebruikt in het kader van een juridisch onderzoek of rechtszaak om bewijsmateriaal te vergaren.

Tegenwoordig wordt e-discovery ook ingezet voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld bij fusies en overnames om de benodigde gegevens boven tafel te krijgen. Of bij due diligence-onderzoeken om de juistheid van onder andere financiële, fiscale en juridische gegevens te controleren.

Digitale data is goed doorzoekbaar

Het doorzoeken van elektronische data is eenvoudiger dan het doorzoeken van een papieren archief. Zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde software. Blijken de gezochte gegevens - al dan niet opzettelijk - te zijn verwijderd of gewijzigd, dan kan vaak nog een kopie of backup worden geraadpleegd.

Bij e-discovery kunnen diverse soorten data worden opgespoord. Te denken valt aan tekst, agenda's, afbeeldingen, spreadsheets, databases, video's, geluid (voicemails), webpagina's, logbestanden en computerprogramma's.
Vooral e-mailcorrespondentie vormt een belangrijke bron van informatie omdat deze vaak voorzien is van bijlagen. Bovendien onthullen e-mails vaak meer informatie dan papieren correspondentie omdat de toon minder formeel is.

E-discovery, doorzoeken van juridische gegevens

Amerikaanse e-discovery rules in Nederland toepasbaar

In de Verenigde Staten bestaat specifieke wetgeving op het gebied van e-discovery. Deze e-discovery rules bepalen wanneer en onder welke voorwaarden in het kader van een juridische procedure e-discovery mag worden ingezet om gegevens op te sporen. Gegevens die in het kader van de procedure aan de rechter of wederpartij worden verstrekt.

Zo maakt Amerikaanse wetgeving het mogelijk dat bij een geschil tussen twee Nederlandse partijen de ene partij bij de Amerikaanse cloudleverancier van de andere partij documentatie opvraagt die in de cloud is opgeslagen.

Forensics: een stap verder dan e-discovery

Een stap verder bij het speuren naar digitaal bewijsmateriaal is computer forensics, ook cyber forensics genoemd. Dit is het doorzoeken van hardware: schijven, computers en randapparatuur. Zo zijn gewiste bestanden vaak (deels) terug te vinden.
Om een gevoel te krijgen wat mogelijk is op het gebied van forensics, kijk eens naar de gratis versie van het programma OSForensics. Dit Windows-programma geeft inzicht in de laatste activiteien, ruwe inhoud van de schijven, het actuele geheugen, cookies, wachtwoorden en veel meer.

Ontwikkeling e-discovery

Het vakgebied van e-discovery is volop in ontwikkeling. De techniek voor opsporing ontwikkelt zich razendsnel en wordt steeds geavanceerder. Aan de andere kant moet ook steeds meer rekening worden gehouden met strenger wordende regelgeving op het gebied van privacy en dataprotectie.

Verouderde programma's en apparatuur vormen een andere uitdaging. Oude programma's werken niet meer op moderne hardware en de originele oude hardware is steeds minder beschikbaar. Daarnaast is ook de kennis van oude hard- en software vaak niet meer aanwezig.

OSINT : verzamelen van informatie uit openbare bronnen

OSINT is de afkorting van Open Source Intelligence. Het staat voor het legaal verzamelen van data en informatie uit openbare bronnen. Die beperken zich niet tot digitale media. Hierbij kun je denken aan:
  • Internet.
  • Traditionele massamedia zoals televisie, radio, kranten en tijdschriften.
  • Gespecialiseerde tijdschriften, conferentie-informatie en denktank-study's.
  • Foto's.
  • Geografische informatie.