Juridische portals

Wat is een juridische portal of juridische zoekmachine?

Juridische portals stammen af van de Romeinen De oerversie van een portal was ooit startpagina.nl, een verzameling links. Tegenwoordig zijn er verschillende soorten verzamelwebsites.

We beperken ons hier tot portals met een verzamel- en/of zoekfunctie voor juridische professionals. Deze portals ontsluiten informatie uit openbare en niet-openbare bronnen en maken deze doorzoekbaar. Je kunt hierbij denken aan wetten en jurisprudentie, maar ook aan content van uitgeverijen, zoals vaktijdschriften, boeken en commentaar. Er kan in veel bronnen (databanken) tegelijk worden gezocht. Slimme filters completeren de zoekfuncties. En uiteraard kun je op veel plekken eigen content toevoegen. Zo leg je de basis voor een eigen wetenschappelijk bureau of kenniscentrum.

Weliswaar kan steeds meer informatie bij de overheid gratis worden gevonden, maar niet zo snel en overzichtelijk, en ook niet via één zoekactie.

De belangrijkste aanbieders van portals

Er zijn enkele grote portals voor juridische professionals op de markt. Twee ervan komen uit de stal van de, van oudsher bekende, uitgeverijen: Sdu biedt de portal OpMaat aan en Kluwer de portal Navigator. Van de juridische zoekportals zijn Legal Intelligence en Rechtsorde de bekendste.

Omdat Legal Intelligence op een gegeven moment werd verkocht aan Kluwer en Rechtsorde aan Sdu is een groot deel van de markt verdeeld tussen deze twee leveranciers.
Sdu's OpMaat en Kluwer's Navigator proberen zo veel mogelijk eigen producten bij elkaar te brengen en als totaalproduct, met zoekfunctionaliteit, te verkopen. Daarbij zijn aparte versies mogelijk die zijn toegespitst op bijvoorbeeld de bedrijfsjurist, notaris of advocaat.

Juridische portals om te zoeken

Rechtsorde en Legal Intelligence vormen in de kern een zoeksysteem. Deze juridische zoekmachines doorzoeken de openbare content en, soms afhankelijk van een extra licentie, individuele titels van bijvoorbeeld Kluwer of Sdu. Je kunt dus de content aanschaffen die je wilt, desgewenst in een mix van verschillende uitgeverijen. Ook uitgaven van kleinere uitgeverijen kunnen op deze manier worden aangeschaft. Bij een offerteaanvraag kan de aanvraag in delen worden gesplitst als iedere betrokken uitgever zelf de prijs afgeeft van zijn titels.
De prijs van de basisfunctionaliteit is gebaseerd op het aantal 'fee earners': het aantal juristen of advocaten dat werkzaam is binnen het bedrijf of kantoor.

Ontwikkelingen op het gebied van portals

Voor bedrijven en juridische dienstverleners worden portals steeds belangrijker. Ze bieden een digitale werkomgeving waarin zoveel mogelijk kennis geïntegreerd aanwezig is. Wetteksten, annotaties, jurisprudentie, commentaar, voorbeelddocumenten / modellen, boeken en vakliteratuur. Daarnaast willen gebruikers eigen -lokale- bronnen in het systeem geïntegreerd zien.

Hieronder bespreken we enkele portals. We doen dit niet in detail omdat de aangeboden functionaliteit regelmatig wijzigt. Verder zijn de manier van werken en de interface per product verschillend. De keuze voor een bepaald product kan dan ook een kwestie van smaak zijn.
Eén specifiek onderdeel van de portals bespreken we op een aparte pagina, dat zijn de juridische modellen. Het gaat hierbij vooral om standaardcontracten.
Zie: juridische modellen

Recht.nl

Auteursrecht op boeken, maar geen geschriftenbescherming Recht.nl was in 1998 een van de eerste websites voor juridische studenten en professionals in Nederland. De website biedt juridisch nieuws, vakliteratuur, jurisprudentie en een vacaturebank.
De 'juridische zoekmachine' zoekt in Google, maar toont niet alle bronnen en geeft resultaten van recht.nl voorrang.
Website [algemene portal]: Recht.nl

Sdu - OpMaat

Naar eigen zeggen kunnen juristen bij OpMaat terecht voor het raadplegen van nieuws, commentaar, wetgeving, jurisprudentie, tijdschriftartikelen, officiële publicaties en meer. Er zijn OpMaat-abonnementen per domein (rechtsgebied), maar ook een combinatie van domeinen of toegang tot het gehele platform behoort tot de mogelijkheden.
Website: Sdu OpMaat

Kluwer - Navigator

De portal Navigator van Kluwer vertoont qua opzet veel gelijkenis met die van Sdu. Het platform omschrijft zichzelf als een online-informatieportal die juridische, fiscale en financiële professionals toegang geeft tot relevante en praktische vakinformatie. Met een proefabonnement is vergelijking met OpMaat beter mogelijk. De prijzen voor OpMaat en Navigator ontlopen elkaar niet veel.
Website: Navigator Zoeken in juridische teksten

Legal Intelligence

De website van Legal Intelligence oogt fris en overzichtelijk. Naar eigen zeggen introduceerde deze portal in 2004 de eerste geïntegreerde juridische zoekmachine in Nederland, die producten van verschillende uitgevers via één kanaal ontsluit. De juridische informatie wordt snel gevonden en op een duidelijke manier gepresenteerd.
Kluwer heeft Legal Intelligence in 2011 opgekocht, maar Legal Intelligence is een onafhankelijk product.
Website: Legal Intelligence

Rechtsorde

Rechtsorde omschrijft zichzelf als een zoekmachine die de gebruiker in staat stelt eenvoudig en snel informatie te zoeken uit openbare juridische websites, abonnementen bij juridische en fiscale uitgeverijen én uit de eigen knowhow.
Rechtsorde werd in 2012 door moedermaatschappij C-Content verkocht aan Sdu.
Website: Rechtsorde

Tips voor juridische portals

  • Vraag een proefabonnement bij verschillende leveranciers aan zodat je de producten in je eigen werkomgeving kunt testen. Betrek meerdere collega's en afdelingen bij de test.
  • Bedenk welke tijdschriften of boeken er nu geraadpleegd worden en welke kunnen vervallen bij het overschakelen naar een systeem.
  • Gebruik de beperkte tijd van een testaccount efficiënt. Wanneer je een zoeksysteem test, aangevuld met producten van uitgevers, dan heb je soms met verschillende partijen te maken. Dat kan het verlengen van een testperiode in de weg staan.
  • Zoek uit en leg vast, vóór het eigenlijke testen begint, hoe informatie nu wordt opgezocht (online en in papieren bronnen). Noteer wat de wensen zijn, gesplitst in must-haves en nice-to-haves. Bedenk ook wat er anders moet.
  • Test niet 'zomaar': de kans bestaat dat je dan verdrinkt in de hoeveelheid mogelijkheden en informatie die ontsloten wordt.
  • Vergeet niet dat er steeds meer informatiebronnen online gratis beschikbaar komen. Ook uitgevers experimenteren met hun producten. Het is niet denkbeeldig dat in de toekomst bepaalde bronnen algemeen toegankelijk worden, eventueel met reclame als bijproduct.