Waadi

Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs?

Met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs of Waadi wordt beoogd uitbuiting van arbeiders tegen te gaan. Op grond van deze wet moet sinds 1 juli 2012 iedereen die arbeidskrachten ter beschikking stelt of personeel tegen betaling uitleent dit vermelden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Daarnaast is in de Waadi bepaald dat elke onderneming die arbeidskrachten inhuurt, moet controleren of de onderneming waarvan de arbeidskrachten worden ingehuurd de hierboven omschreven vermelding bij het Handelsregister heeft gedaan. Dit betekent dat een bedrijf dat gebruikmaakt van uitzendkrachten zelf bij de Kamer van Koophandel moet controleren of het uitzendbureau de verplichte melding heeft gedaan. Heeft het uitzendbureau geen melding gedaan, dan riskeert het bedrijf dat gebruikmaakt van de uitzendkrachten een hoge boete.

Voor meer informatie zie: KVK - in- of uitlenen van arbeidskrachten

Gerelateerde onderwerpenVrouwe Justitia