Privacyverklaring

Datum: 31-03-2022
Justitia.NL is een handelsnaam van Quodata

Quodata neemt de privacy van haar websitebezoekers en klanten serieus.

Doel en bewaartermijn

De logfiles van onze websites (de zogenoemde server logfiles) houden rudimentaire informatie bij, zoals alle opgeroepen bestanden met datum, tijd, browser en ip-adres. Doel hiervan is het veilig en bereikbaar houden van de website, waar wij een legitiem belang bij hebben. De logfiles worden na 30 dagen (bewaartermijn) automatisch verwijderd.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van bezoekers, prospects of klanten aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienst, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor de aangifte van strafbare feiten.

Beveiliging

Wij zorgen voor een passende beveiliging van je persoonsgegevens om ongeautoriseerde toegang en misbruik te beperken. Je gegevens worden in de EU opgeslagen.

Privacyrechten

De AVG geeft je het recht:
  • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je hebben.
  • Uitleg te krijgen hoe wij aan je gegevens zijn gekomen (als je de gegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt).
  • Fouten in je gegevens te laten corrigeren.
  • Je persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als je jouw toestemming intrekt of wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.
  • Je persoonsgegevens overgedragen te krijgen in xml-formaat (in door de AVG bepaalde gevallen).
  • Bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens.
Als je van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op via de hieronder vermelde contactgegevens.

Cookies

Voor de volledigheid melden we dat op Justitia.NL advertenties staan die naar andere websites leiden. Wanneer daarbij een affiliate-netwerk wordt gebruikt, wordt er een affiliate-cookie geplaatst. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Ook als een adverteerder bijhoudt vanaf welke website de advertentie-klik kwam, hoeft hij hiervoor geen cookiemelding te doen. Hij moet wel toestemming voor cookies vragen die bijvoorbeeld je surfgedrag in kaart brengen.

Wil je helemaal geen advertenties zien? Gebruik dan een zgn. ad-blocker. Daarmee kunnen advertenties worden geblokkeerd.
Uitgebreide informatie over cookies vind je op www.cookiewet.eu (onderdeel van Justitia.NL).

Piwik Pro Analytics

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website gebruiken wij het privacyvriendelijke analyseprogramma Piwik Pro. Daarbij hanteren we de hieronder vermelde extra privacyinstellingen.
  • Wij maskeren een deel van het ip-adres. Hierdoor zijn de websitebezoekers via hun ip-adres niet uniek te identificeren.
  • Wij gebruiken de geadviseerde instellingen van de (strenge!) Franse toezichthouder CNIL waardoor er minder gegevens worden verzameld en vastgelegd (geen logging en geen informatie via de tracker debugger).
  • Wij verzamelen geen informatie over de apparaten van de bezoekers (schermresolutie en browser-plugins), zoals o.a. vastgelegd in de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia (TTDSG).
De data van deze website wordt door Piwik Pro opgeslagen in Duitsland.

Browsers die extensies zoals Noscript of Ghostery gebruiken, blokkeren Piwik Pro: er worden dan geen gegevens over het bezoek geregistreerd. Dat geldt ook wanneer in een browser de setting 'Do Not Track' is geactiveerd.

Klacht indienen

Heb je vragen over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan? Laat het ons weten.
Daarnaast kun je bij de Nederlandse toezichthouder terecht met klachten over de manier waarop organisaties met jouw persoonsgegevens omgaan, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in privacyverklaring

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld in verband met veranderingen in ons dienstenaanbod. Raadpleeg deze verklaring daarom met enige regelmaat.

Contactgegevens

E-mail: privacy @ justitia.nl