Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Huurrecht | Huurverhoging | Kamerverhuur | Verhuren woning in verkoop | Woonruimte

Wat is huurrecht?

Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (zie artikel 7:201 BW).
Vaak wordt het huurrecht in verband gebracht met de verhuur van huizen of kamers. Het huurrecht is echter ook van toepassing op het huren van een fiets of een auto.

Wat zijn de kenmerken van huur?

Uit bovenstaande definitie blijkt dat huur twee essentiŽle kenmerken heeft: de verhuurder verstrekt de huurder het gebruik van een zaak, en de huurder biedt de verhuurder een tegenprestatie. Als aan beide voorwaarden is voldaan, is er sprake van een huurovereenkomst en zijn de regels van het huurrecht van toepassing. Dit geldt ook als er boven het contract iets anders staat (bijvoorbeeld: gebruiksovereenkomst).

Waar zijn de regels van het huurrecht te vinden?

De meeste regels van het huurrecht zijn te vinden in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:201 t/m 7:310 BW). Daarnaast zijn er enkele andere wetten en bepalingen die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals de Huurprijzenwet woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit servicekosten.

Waarop is het huurrecht van toepassing?

Het huurrecht is van toepassing op de huur van zaken, ook wel huurobjecten genoemd. Afhankelijk van het soort huurobject zijn bepaalde regels van toepassing. Sommige regels zijn op alle huurobjecten van toepassing. Zie hieronder een overzicht van de verschillende huurobjecten en de daarop van toepassing zijnde regelgeving.

Tips over huurrecht


Huurrecht, huis huren