Huurrecht

Wat is huurrecht?

Huurrecht, kamerverhuur, woningverhuur Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (zie artikel 7:201 BW).
Vaak wordt het huurrecht in verband gebracht met de verhuur van huizen of kamers. Het huurrecht is echter ook van toepassing op het huren van een fiets of een auto.

Wat zijn de kenmerken van huur?

Uit bovenstaande definitie blijkt dat huur twee essentiële kenmerken heeft: de verhuurder verstrekt de huurder het gebruik van een zaak, en de huurder biedt de verhuurder een tegenprestatie. Als aan beide voorwaarden is voldaan, is er sprake van een huurovereenkomst en zijn de regels van het huurrecht van toepassing. Dit geldt ook als er boven het contract iets anders staat (bijvoorbeeld: gebruiksovereenkomst).

Waar zijn de regels van het huurrecht te vinden?

De meeste regels van het huurrecht zijn te vinden in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:201 t/m 7:310 BW). Daarnaast zijn er enkele andere wetten en bepalingen die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals de Huurprijzenwet woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit servicekosten.

Waarop is het huurrecht van toepassing?

Het huurrecht is van toepassing op de huur van zaken, ook wel huurobjecten genoemd. Afhankelijk van het soort huurobject zijn bepaalde regels van toepassing. Sommige regels zijn op alle huurobjecten van toepassing. Zie hieronder een overzicht van de verschillende huurobjecten en de daarop van toepassing zijnde regelgeving.
  • Huur van roerende zaken: artikel 7:201 t/m 7:231 BW.
  • Huur woonruimte: artikel 7:201 t/m 7:231 en art. 7:232 t/m 7:282 BW.
    Zie de speciale pagina over huur woonruimte
  • Huur van middenstandsbedrijfsruimte: artikel 7:201 t/m 7:231 BW en art. 7:290 t/m 7:310 BW.
  • Huur overige bedrijfsruimte: artikel 7:201 t/m 7:231 en art. 7:230a BW.

Tips over huurrecht

  • Een pachtovereenkomst wordt niet als huur aangemerkt (bij pacht wordt een onroerende zaak, zoals een stuk grond, in gebruik verstrekt ter uitoefening van landbouw).
  • Kijk in de kleine lettertjes of de huurprijs inclusief verzekering is, en of  het mogelijk is aanvullende verzekeringen af te sluiten. Zo zijn bij autoverhuur allerlei opties mogelijk, van inzittendenverzekering tot buitenlandverzekering.

Gerelateerde onderwerpenHuurrecht, huis huren