Arbeidsrecht

Arbeidsrecht - arbeidsvoorwaarden - ontslag

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht betreft de regels met betrekking tot het verrichten van arbeid ten behoeve van een ander. Men maakt wel onderscheid tussen het collectieve en het individuele arbeidsrecht. Het collectieve arbeidsrecht betreft de regels ter bescherming van de werknemersbelangen en de werkgeversbelangen. Werknemersbelangen worden vooral behartigd door ondernemingsraden en vakbonden (cao's!), terwijl de werkgeversorganisaties opkomen voor de belangen van de werkgever.

Wij richten ons vooral op het individuele arbeidsrecht. Hierbij gaat het om regels betreffende de specifieke relatie tussen werkgever en werknemer. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als arbeidsovereenkomst en ontslag. Daarnaast bespreken wij aanverwante arbeidsrelaties, zoals overeenkomsten van opdracht, met bijbehorende regelgeving.

Van arbeidsrecht behandelen we de volgende onderwerpen:

Privacy en werk

Nieuwe technieken maken het steeds makkelijker voor werkgevers om hun werknemers te controleren. Omdat privacy steeds belangrijker wordt schetsen we hier de regels bij het verwerken van persoonsgegevens in een arbeidsrelatie.
  • Het verwerken van persoonsgegevens moet rechtmatig gebeuren, proportioneel zijn en een specifiek en gerechtvaardigd doel hebben.
  • Er mogen geen andere manieren zijn, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers, om het gestelde doel te bereiken.
  • De persoonsgegevens mogen in beginsel alleen worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel.
  • Bij monitoring moeten werknemers vooraf worden geïnformeerd.
  • De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel, tenzij er een hiervan afwijkende wettelijke bewaarplicht van toepassing is.
  • De persoonsgegevens moeten goed worden beveiligd.
  • Werknemers moeten hun gegevens kunnen inzien en eventueel corrigeren.
  • Houd ook rekening met de regels van het socialmediarecht

Gerelateerde onderwerpen


advertentie
Mooie plek voor een advertentie?