Pro Deo advocaat

[ pro-deo-advocaat.eu ]

Wat is een pro Deo advocaat?

Met de term pro Deo ('voor God') wordt een dienst bedoeld die gratis is. In de advocatuur wordt de term gebruikt voor advocaten die cliënten bijstaan van wie de kosten voor rechtshulp gedeeltelijk worden gefinancierd door de overheid. Feitelijk hebben we het dan over gefinancierde rechtshulp, tegenwoordig gesubsidieerde rechtshulp geheten.

Bij gesubsidieerde rechtshulp vergoedt de overheid een deel van de kosten wanneer u een advocaat inschakelt. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Gesubsidieerde rechtshulp wordt ook wel een toevoeging genoemd.
Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.

Pro Deo of no cure no pay

De regeling van no cure no pay heeft niets te maken met gesubsidieerde rechtshulp. No cure no pay houdt in dat u met uw rechtshulpverlener de afspraak maakt dat u hem bij verlies van de zaak niets hoeft te betalen. Daar staat tegenover dat u hem bij het winnen van de zaak meestal een hoge beloning verschuldigd bent.

Het is advocaten verboden op basis van no cure no pay te werken. Wel is het hun toegestaan op basis van no win no fee te werken. Bij dit systeem wordt er bij verlies minder betaald. Bij winst is juist een hoger (uur)tarief van toepassing.
Zie de aparte pagina over no cure no pay

Kom ik in aanmerking voor een pro Deo advocaat?

Juriste Om in aanmerking te komen voor een pro Deo advocaat moet u aan inhoudelijke en financiële voorwaarden voldoen. Zo geldt bijvoorbeeld dat het moet gaan om een zaak waar de Nederlandse rechter over moet beslissen. Ook moet de zaak betrekking hebben op een probleem dat u niet zelf kunt oplossen. De financiële voorwaarden hebben betrekking op de hoogte van uw inkomen en vermogen. Voor meer informatie over de inhoudelijke en financiële voorwaarden zie aanvraag rechtsbijstand

Hoe vind ik een pro Deo advocaat?

Niet alle advocaten verlenen pro-Deodiensten. U kunt ze zoeken op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Gebruik de functie Vind uw advocaat. Het trefwoord 'pro deo' levert geen resultaten op; kies daarom voor 'Uitgebreid zoeken' en klik daarna 'gefinancierde rechtshulp' aan.

De door u gekozen advocaat dient vervolgens de subsidie aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Mede op basis van door de Belastingdienst verstrekte gegevens over uw inkomen en vermogen, beslist de Raad of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en, zo ja, hoeveel u aan eigen bijdrage moet betalen.

Pro bono versus pro Deo

Pro bono is een begrip uit Engeland en de Verenigde Staten. Advocatenkantoren aldaar verlenen gratis of tegen gereduceerd tarief rechtshulp. Ook hulp op ander gebied komt voor. Dit pro bono werk wordt duidelijk kenbaar gemaakt aan de buitenwereld, als PR-middel.
In Nederland staat pro Deo altijd voor rechtshulp en wordt door de overheid betaald.

Pro Deo advocaat: tips voor rechtshulp

  • Let op: ook als u gesubsidieerde rechtshulp geniet, kan de rechter u een kostenveroordeling opleggen als u in het ongelijk wordt gesteld. In dat geval dient u de kosten voor rechtsbijstand (en eventuele andere kosten) van de in het gelijk gestelde tegenpartij te vergoeden. U kunt dus alsnog met een extra kostenpost worden geconfronteerd.
  • Ook voor een bemiddelingstraject (mediation) bestaat de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtshulp.