Pro Deo advocaat

[ pro-deo-advocaat.eu ]

Wat is een pro Deo advocaat?

Pro Deo advocaat - vrouwe Justitia Met de term pro Deo ('voor God') wordt een dienst bedoeld die gratis wordt geleverd. In de advocatuur wordt de term gebruikt voor advocaten die cliënten bijstaan van wie de kosten voor rechtshulp gedeeltelijk worden gefinancierd door de overheid. Feitelijk hebben we het dan over gefinancierde rechtshulp, tegenwoordig gesubsidieerde rechtshulp geheten.

Bij gesubsidieerde rechtshulp vergoedt de overheid een deel van de kosten wanneer je een advocaat of mediator inschakelt. Daarnaast betaal je een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van je inkomen en vermogen. Gesubsidieerde rechtshulp wordt ook wel een toevoeging genoemd.
Of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Jouw advocaat of mediator is degene die de toevoeging moet aanvragen.

Pro Deo of no cure no pay

De regeling van no cure no pay heeft niets te maken met gesubsidieerde rechtshulp. No cure no pay houdt in dat je met jouw rechtshulpverlener de afspraak maakt dat je hem bij verlies van de zaak niets hoeft te betalen. Daar staat tegenover dat je hem bij het winnen van de zaak meestal een hoge beloning verschuldigd bent.

Het is advocaten verboden op basis van no cure no pay te werken. Wel is het hun toegestaan op basis van no win no fee (of no cure low pay) te werken. Bij dit systeem wordt er bij verlies minder betaald, bijvoorbeeld alleen een tegemoetkoming in de onkosten. Daarentegen wordt er bij een goede afloop een hoger bedrag in rekening gebracht.
Zie de aparte pagina over no cure no pay

Kom ik in aanmerking voor een pro Deo advocaat?

Juriste Om in aanmerking te komen voor een pro Deo advocaat moet je aan inhoudelijke en financiële voorwaarden voldoen. De financiële voorwaarden hebben betrekking op de hoogte van je inkomen en vermogen. Voor meer informatie over de inhoudelijke en financiële voorwaarden zie voorwaarden hoogte inkomen en vermogen
De volgende stap is aanvraag rechtsbijstand

Hoe vind ik een pro Deo advocaat?

Niet alle advocaten verlenen pro-Deodiensten. Je kunt ze zoeken op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Gebruik de functie Zoek een advocaat. Het trefwoord 'pro deo' levert geen direct resultaat op; kies daarom eerst het onderwerp waarvoor je een advocaat zoekt. Bij de extra zoekopties (in stap 3) kies je dan voor 'Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)'.
De door jou gekozen advocaat dient vervolgens de subsidie aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Mede op basis van door de Belastingdienst verstrekte gegevens over je inkomen en vermogen, beslist de Raad of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en, zo ja, hoeveel je aan eigen bijdrage moet betalen.

Pro bono versus pro Deo

Pro bono ('voor de publieke zaak') is een begrip dat uit Engeland en de Verenigde Staten is komen overwaaien. Advocatenkantoren aldaar verlenen gratis of tegen gereduceerd tarief rechtshulp aan personen of organisaties die een maatschappelijk belang nastreven. Dit pro bono werk, dat ook in andere sectoren dan de advocatuur voorkomt, wordt duidelijk kenbaar gemaakt aan de buitenwereld, als PR-middel.
Er zijn in Nederland steeds meer advocatenkantoren die pro bono werkzaamheden uitvoeren.

Pro Deo advocaat: tips voor rechtshulp

  • Let op: ook als je gesubsidieerde rechtshulp geniet, kan de rechter je een kostenveroordeling opleggen als je in het ongelijk wordt gesteld. In dat geval moet je de kosten voor rechtsbijstand (en eventuele andere kosten) van de in het gelijk gestelde tegenpartij te vergoeden. Je kunt dus alsnog met een extra kostenpost worden geconfronteerd.
  • Ook voor een bemiddelingstraject (mediation) bestaat de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtshulp.
  • Je ontvangt een korting op de eigen bijdrage als je het Juridisch Loket bezoekt voordat je een advocaat of mediator inschakelt.