No cure no pay advocaat

Afspraken over no cure no pay met advocaten zijn in Nederland niet toegestaan

Wat is no cure no pay?

No cure no pay is een beloningssysteem in de rechtshulpverlening, waarbij je met je rechtshulpverlener afspreekt dat je hem bij verlies van de zaak niets hoeft te betalen. Daar staat tegenover dat je hem bij het winnen van de zaak meestal een hoge beloning verschuldigd bent. In Nederland is het advocaten in principe verboden op basis van no cure no pay te werken.
Voor andere juridische dienstverleners geldt deze restrictie niet. Vandaar dat vooral bij letselschade gewerkt wordt met letselschadespecialisten die geen advocaat zijn. Maar let op: voor zaken met een financieel belang van meer dan 25.000 euro heb je een advocaat nodig als je zaak voor de rechter komt.

Van 2014 t/m 2018 mochten advocaten bij wijze van proef in letselschade- en overlijdensschadezaken een beloningsafspraak maken die aan het resultaat geresulteerd was. Deze proef werd op de verloopdatum van 1 januari 2019 met 5 jaar verlengd tot 1 januari 2024.
Zie ook: letselschade advocaten

Voordelen en nadelen van no cure no pay

In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werken advocaten vaak op basis van no cure no pay. Deze constructie komt vooral voor bij letselschadezaken. Voor cliënten is het risico beperkt: als ze de zaak verliezen, hebben ze in elk geval geen kosten gemaakt. Een gevolg hiervan is dat er meer rechtszaken worden aangespannen (claimcultuur).
Omdat advocaten het risico lopen dat ze een zaak verliezen, zijn de vergoedingen bij winst relatief hoog. Meestal wordt een percentage van het uit te keren bedrag afgesproken, waarbij percentages tussen de 20 en 50 niet ongebruikelijk zijn.

Door dit systeem zijn advocaten minder geïnteresseerd in kleinere zaken en zaken met geringe kans op winst. Doordat zij zich met name richten op zaken met een hoge winkans en een groot financieel belang nemen de advocaatkosten voortdurend toe. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat er steeds meer schadeverzekeringen worden afgesloten - en dat de verzekeringspremies blijven stijgen.

No win no fee

Minder bekend is dat het advocaten wel is toegestaan op basis van no win no fee te werken. Bij dit systeem wordt er bij verlies minder betaald. Bij winst is juist een hoger (uur)tarief van toepassing. Voor de cliënt is het prettig dat de kosten beperkt én vooraf bekend zijn in het geval de zaak wordt verloren.

Fixed fee

Bij fixed fee wordt een vaste vergoeding overeengekomen. Het zal duidelijk zijn dat een vast bedrag alleen mogelijk is bij eenvoudige cases en duidelijk afgebakende opdrachten.