Cookie Deze website serveert cookies voor advertenties. Ga alleen door als u dit goed vindt.   |   Balk inklappen   |   Meer informatie

No Cure No Pay rechtshulp

[ no-cure-no-pay.info ]
Afspraken over no cure no pay met advocaten zijn in Nederland niet toegestaan

Wat is no cure no pay?

No cure no pay is een beloningssysteem in de rechtshulpverlening, waarbij u met uw rechtshulpverlener afspreekt dat u hem bij verlies van de zaak niets hoeft te betalen. Daar staat tegenover dat u hem bij het winnen van de zaak meestal een hoge beloning verschuldigd bent. In Nederland is het advocaten verboden op basis van no cure no pay te werken.
Voor andere juridische dienstverleners geldt deze restrictie niet. Vandaar dat vooral bij letselschade gewerkt wordt met letselschadespecialisten die geen advocaat zijn. Maar let op: voor zaken met een financieel belang van meer dan 25.000 euro heeft u een advocaat nodig als uw zaak voor de rechter komt.

Van 2014 t/m 2018 vindt een proef plaats waarin bij bepaalde letselschadezaken een aangepaste betalingsregeling toegepast mag worden. Bij winst mag de advocaat een hoger uurtarief in rekening brengen. Het totaalbedrag mag niet hoger uitvallen dan 25% van het toegewezen schadebedrag. Bij verlies krijgt de advocaat niets.
Zie ook: letselschadeadvocaten

Voordelen en nadelen van no cure no pay

In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werken advocaten vaak op basis van no cure no pay. Deze constructie komt vooral voor bij letselschadezaken. Voor cliënten is het risico beperkt: als ze de zaak verliezen, hebben ze in elk geval geen kosten gemaakt. Een gevolg hiervan is dat er meer rechtszaken worden aangespannen (claimcultuur).
Omdat advocaten het risico lopen dat ze een zaak verliezen, zijn de vergoedingen bij winst relatief hoog. Meestal wordt een percentage van het uit te keren bedrag afgesproken, waarbij percentages tussen de 20 en 50 niet ongebruikelijk zijn.

Door dit systeem zijn advocaten minder geïnteresseerd in kleinere zaken en zaken met geringe kans op winst. Doordat zij zich met name richten op zaken met een hoge winkans en een groot financieel belang nemen de advocaatkosten voortdurend toe. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat er steeds meer schadeverzekeringen worden afgesloten - en dat de verzekeringspremies voortdurend stijgen.

No win no fee

Minder bekend is dat het advocaten wel is toegestaan op basis van no win no fee te werken. Bij dit systeem wordt er bij verlies minder betaald. Bij winst is juist een hoger (uur)tarief van toepassing. Voor de cliënt is het prettig dat de kosten beperkt én vooraf bekend zijn in het geval de zaak wordt verloren.

Fixed fee

Bij fixed fee wordt een vaste vergoeding overeengekomen. Het zal duidelijk zijn dat een vast bedrag alleen mogelijk is bij een eenvoudige casus, of bij een afgebakende opdracht.