No cure no pay advocaat

Afspraken over no cure no pay met advocaten zijn in Nederland niet toegestaan

Wat is no cure no pay?

No cure no pay is een beloningssysteem in de rechtshulpverlening, waarbij je met je rechtshulpverlener afspreekt dat je deze bij verlies van de zaak niets hoeft te betalen. Daar staat tegenover dat je de hulpverlener bij het winnen van de zaak meestal een hoge beloning verschuldigd bent. Feitelijk wordt er bij no cure no pay een resultaatsverplichting overeengekomen (in tegenstelling tot een inspanningsverplichting).
In Nederland is het advocaten in principe verboden op basis van no cure no pay te werken. Voor andere juridische dienstverleners, waaronder letselschadespecialisten ('niet-advocaten'), geldt deze restrictie niet. Maar let op: voor zaken met een financieel belang van meer dan 25.000 euro heb je een advocaat nodig zodra je zaak voor de rechter komt. Overigens worden veel letselschadezaken buiten de rechter afgehandeld.

Van 2014 t/m 2018 mochten advocaten bij wijze van proef in letselschade- en overlijdensschadezaken een beloningsafspraak maken die aan het resultaat gerelateerd was. Deze proef werd op de verloopdatum van 1 januari 2019 met 5 jaar verlengd tot 1 januari 2024.

Toelichting no-cure-no-pay-proef 2014-2024

In het kader van deze proef is het advocaten toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken een resultaatgerelateerd honorarium overeen te komen. Hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden, waarover je hieronder meer leest.
  • Deze betaalregeling mag alleen worden toegepast in situaties waar de aansprakelijkheid niet meteen erkend is of redelijkerwijs vaststaat, of als er (serieuze) problemen zijn te verwachten met betrekking tot schade of causaliteit.
  • De advocaat brengt zijn cliënt géén honorarium in rekening als er in het geheel geen financieel resultaat wordt verkregen.
  • De betaalregeling mag alleen worden overeengekomen met een cliënt die niet in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (of die hier nadrukkelijk van afziet).
  • Het honorarium van de advocaat wordt bepaald op basis van het gebruikelijke uurtarief dat met maximaal 100 procent wordt verhoogd. Daarbij geldt dat het maximale honorarium inclusief algemene kantoorkosten en btw niet hoger is dan 25 procent van het feitelijk behaalde financiële resultaat.
  • Specifieke kosten mogen, ongeacht enig verkregen financieel resultaat, aan de cliënt in rekening worden gebracht. Lees de verordening voor de relevante specifieke voorwaarden.
  • De betaalregeling moet schriftelijk worden overeengekomen, met verplichte onderdelen (zie de verordening).
  • De advocaat houdt de relevante raad van toezicht op de hoogte en houdt ten behoeve van de evaluatie van het experiment een formulier bij met statistische gegevens.

Voor gedetailleerde informatie, zie het nieuwsbericht van de Nederlandse Orde van Advocaten: Experiment resultaatgerelateerde beloning verlengd

Voordelen en nadelen van no cure no pay

In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werken advocaten vaak op basis van no cure no pay, hier vaak no win no fee genoemd. Deze constructie komt vooral voor bij letselschadezaken. Voor cliënten is het risico beperkt: als ze de zaak verliezen, hebben ze in elk geval geen kosten gemaakt. Dit kan een oplossing zijn voor cliënten die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar voor wie het aanspannen van een rechtszaak financieel niet haalbaar is.

Tegenstanders wijzen erop dat advocaten door dit systeem minder geïnteresseerd zijn in kleinere zaken of zaken met geringe kans op winst. Doordat zij zich met name richten op zaken met een hoge winkans en een groot financieel belang zouden de advocaatadvocaatkosten voortdurend toenemen. Dit kan ertoe leiden dat er steeds meer schadeverzekeringen worden afgesloten - en dat de verzekeringspremies blijven stijgen.

Een ander argument dat kan worden ingebracht ten nadele van no cure no pay is het volgende: in Nederland heb je bij letselschade waarbij een ander aansprakelijk is sowieso recht op gratis rechtsbijstand. Dit recht, dat is opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, omvat ook de kosten die worden gemaakt voor het claimen van letselschade - deze moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. En als je al recht hebt op gratis juridische hulp, waarom zou je er dan voor kiezen een deel van de te ontvangen vergoeding af te staan aan de advocaat die op basis van no cure no pay voor jou aan de slag gaat?

Fixed fee

Fixed fee is een ander betaalsysteem dan no cure no pay. Bij fixed fee wordt vooraf een vaste vergoeding overeengekomen. Het zal duidelijk zijn dat een vast bedrag alleen mogelijk is bij eenvoudige cases en duidelijk afgebakende opdrachten.