Stamrecht BV

Stamrechtmogelijkheden vervallen

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft. Het is niet meer mogelijk een ontslagvergoeding belastingvrij te storten bij een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling of in een stamrecht-bv.

Voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten geldt overgangsrecht. Voor informatie hierover zie: vervallen stamrechtvrijstelling

Verzilvering van de ontslagvergoeding of gouden handdruk

De afkoopsom die bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst aan de werknemer wordt uitgekeerd, kan op verschillende manieren worden verzilverd. Zo kan hij:
  • Direct afrekenen met de belastingdienst
  • Een stamrechtverzekering afsluiten
  • Gebruikmaken van stamrecht-banksparen
  • Een stamrecht-bv oprichten
Elke wijze van verzilvering heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is dan ook van belang dat de ontvanger zich goed laat informeren voordat de ontslagvergoeding wordt uitgekeerd. Hieronder gaan we in op de stamrecht-bv.

Wat is een stamrecht-bv?

Een stamrecht-bv is een van de manieren waarop een ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk aan de ontslagen werknemer ter beschikking kan worden gesteld. Doordat in het nieuwe bv-recht de minimumkapitaalseis van 18.000 EUR is komen te vervallen, kan het eerder aantrekkelijk zijn om een stamrecht-bv op te richten. Zie de informatie over het nieuwe bv-recht per 1 oktober 2012: de flex-bv

Voordeel oprichting stamrecht-bv

Als de ontslagvergoeding als een bedrag ineens wordt uitgekeerd, moet over het volledige bedrag belasting worden betaald. Dat is gezien de hoogte van de vergoeding meestal het hoge tarief.
Wanneer het geld wordt gestort in een stamrecht-bv kan de bv het bedrag gespreid uitkeren. Elk uitgekeerd bedrag moet natuurlijk wel met de fiscus worden afgerekend. Omdat het steeds om (relatief) lage bedragen gaat, wordt niet het hoge belastingtarief berekend. Per saldo betaalt de ontvanger dus minder belasting.

Een stamrecht-bv biedt nog meer voordelen, met name voor wie geïnteresseerd is in het starten van een eigen bedrijf. Ook is het vaak mogelijk onder gunstige voorwaarden een lening te sluiten met de stamrecht-bv.
Tot voor kort waren er aan de oprichting van een stamrecht-bv aanzienlijke kosten verbonden. Door de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht per 1 oktober 2012 is voor het oprichten van een bv geen minimumkapitaal van 18.000 EUR meer vereist. Dat maakt de keuze voor een stamrecht-bv nóg aantrekkelijker. Informeer bij een deskundige naar de diverse mogelijkheden.


Vrouwe Justitia