Tijdelijke verhuur koopwoning

Te koop staande woning tijdelijk verhuren?

Naast te koop nu ook te huur Als je jouw te koop staande woning wilt verhuren, hebt je daarvoor toestemming nodig van je hypotheekbank. Dit is bepaald in het huurbeding in de hypotheekakte. De meeste banken geven geen toestemming voor normale verhuur in verband met de huurbeschermingsregels. Zou je namelijk de hypothecaire maandlasten van je verhuurde woning niet meer aan de bank voldoen, dan mag de bank in het extreme geval je woning verkopen. En de verkoop van een woning in verhuurde staat - met een huurder die huurbescherming geniet - brengt nu eenmaal minder op dan de verkoop van een leegstaande woning.

De bank geeft waarschijnlijk wel toestemming voor tijdelijke verhuur van je koopwoning (overbruggingsverhuren) op basis van de Leegstandwet. Bij een dergelijke verhuur zijn de gebruikelijke huurbeschermingsregels niet van toepassing. De bank hoeft dan niet bang te zijn om bij een gedwongen verkoop met een aanwezige huurder te worden geconfronteerd, wat de verkoop bemoeilijkt en de opbrengst nadelig beïnvloedt. Bijkomend voordeel voor de bank is dat de eigenaar van de woning door de tijdelijke verhuur inkomen verkrijgt. Hierdoor is de kans kleiner dat de woningeigenaar de hypotheeklasten niet meer kan opbrengen en de hypotheekbank tot een gedwongen verkoop zal moeten overgaan.

Fiscale gevolgen van tijdelijk verhuren van een koophuis

De fiscale gevolgen van tijdelijke verhuur van een koopwoning op basis van de Leegstandwet zijn tweeledig:
 • Voor de inkomstenbelasting verhuist de verhuurde koopwoning van box 1 naar box 3. In box 1 mag voor de te koop staande lege woning nog drie tot uiterlijk vier jaar hypotheekrente-aftrek worden toegepast (de 'verhuisregeling'). Deze faciliteit komt te vervallen zodra de woning tijdelijk verhuurd wordt. Daarnaast moet er vermogensrendementsheffing betaald worden over het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld (afhankelijk van de grootte van je vermogen en voor zover het saldo niet binnen de vrijstelling valt van box 3).
 • De huurinkomsten zijn fiscaal onbelast.
Mocht de tijdelijke verhuur van je te koop staande woning worden gestaakt, dan kun je opnieuw gebruikmaken van de mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek. Deze mogelijkheid komt te vervallen tegen het einde van de periode waarin de rente aftrekbaar zou zijn geweest als de woning onafgebroken leeg te koop had gestaan.

Bijzondere voorwaarden van de bank

Ook als je van de bank toestemming hebt gekregen om je koopwoning tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandwet, zal de bank bijzondere voorwaarden stellen. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de inhoud van het huurcontract, de periode gedurende welke je woning minimaal te koop moet hebben gestaan, de hoogte van de vraagprijs ten opzichte van de hypotheekschuld enz. Laat je vooraf goed informeren door de bank.

Leegstandwet: voorwaarden verhuur

Om in aanmerking te komen voor tijdelijke verhuur van je leegstaande woning in verkoop op basis van de Leegstandwet dien je bij jouw gemeente een vergunning aan te vragen. Deze vergunning wordt alleen afgegeven indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo is tijdelijke verhuur van een te koop staande woning uitsluitend mogelijk indien:
 • de woning nog nooit bewoond is geweest, of:/li>
 • in de 12 maanden voorafgaand aan de leegstand de woning door de eigenaar bewoond is geweest, of:
 • in de 10 jaar voorafgaand aan de leegstand de woning niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest.
Lees wat moet ik regelen?

Te huur staand pand Een vergunning op basis van de Leegstandwet wordt voor 5 jaar verleend. Huiseigenaren mogen meer dan één keer een vergunning aanvragen (met een tussenpoos van minimaal 5 jaar). Daarnaast geldt dat een particulier maximaal twee te koop staande woningen tegelijk mag verhuren op basis van de Leegstandwet.

De eigenaar-verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen. In de vergunning wordt geen maximale huurprijs vastgesteld.
Tijdens de verhuurperiode blijft de woning in de verkoop staan. Wanneer potentiële kopers komen kijken dient de huurder hieraan mee te werken. De minimale duur van de verhuur is 6 maanden.
Gemeenten mogen geen eigen eisen stellen aan de verlening van een vergunning: uitsluitend de in de Leegstandwet vermelde eisen zijn van toepassing.
Raadpleeg deze website van de overheid over tijdelijk (ver)huren voor meer informatie.

Tips voor het verhuren van de te koop staande woning

 • Er zijn bemiddelingsbureaus die gespecialiseerd zijn in overbruggingsverhuur van koopwoningen. Zij kunnen je helpen met de te volgen procedure.
 • Als je jouw hypotheekbank om toestemming vraagt je koopwoning tijdelijk te verhuren, geef dan duidelijk aan dat het verhuur op basis van de Leegstandwet betreft.
 • Informeer de verzekeraar van je koopwoning van je voornemen de woning te verhuren. Waarschijnlijk zullen de verzekeringsvoorwaarden moeten worden aangepast.
 • De huurovereenkomst moet aan strikte eisen voldoen. Zo moet worden vermeld dat het een tijdelijke huur op grond van de Leegstandwet betreft en dat er een vergunning is verleend. Voldoet de huurovereenkomst niet aan de vereisten, dan loopt je het risico dat jouw huurder alsnog onder de huurbeschermingsregels valt en je de huur niet kunt stopzetten.
  De Vereniging Eigen Huis heeft een modelhuurcontract voor tijdelijke verhuur opgesteld.


advertentie
Komt een stel bij de makelaar...
bol.com logo
Komt een stel bij de makelaar...


14,91 euro


Bestel bij bol.com

Gerelateerde onderwerpen