Disclaimer

Over deze website - disclaimer

Deze website is een dienst van Quodata. Wij streven ernaar deze webpagina's regelmatig bij te werken. Desondanks zijn fouten of omissies niet uit te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het raadplegen van deze webpagina's of de daarop vermelde links met zich brengt.
De onderwerpen op deze website worden toegelicht naar Nederlands recht.

Beperking aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Quodata.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom van de gebruikte materialen liggen bij Quodata. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Quodata, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken indien daarbij verwarring kan ontstaan over de herkomst van het materiaal.
Justitia.NL is een handelsnaam van Quodata.

Adverteren

Er zijn diverse mogelijkheden om op deze website te adverteren.
Zie: adverteren op Justitia.NL

Advies en verdere juridische hulp

Wij verlenen juridisch advies uitsluitend aan organisaties en bedrijven.
We vermelden zoveel mogelijk objectieve bronnen onderaan een pagina bij de sectie 'Aanvullende informatie'.

Contact

Justitia.NL is een initiatief van Quodata.
Quodata Privacy Services is gespecialiseerd in privacy.

Quodata
Krijgertje 2
5683 LD Best
Tel. 0499 - 378870
www.quodata.nl
informatie@justitia.nl
KVK nr: 72576790