Merkenbureau

[ merken-bureau.net ]

Wat is een merkenbureau?

Een merkenbureau is een organisatie die gespecialiseerd is in het beschermen van merken. Het registreren van een merk kun je in bepaalde gevallen zelf doen. Vaker, zeker wanneer EU-brede of wereldwijde registratie gewenst is, heb je specialistische kennis nodig. In de regel besteden dergelijke merkenadviseurs (of merkengemachtigden) de werkzaamheden in andere werelddelen uit aan collega's ter plekke. Dezen kennen de lokale markt en de plaatselijke regelgeving.
Maar ook als het om een 'eenvoudige' Beneluxregistratie gaat, kan het inschakelen van een merkenadviseur tijd (en geld) besparen.

Werkzaamheden van een merkenrechtbureau

De werkzaamheden betreffen o.a. merkonderzoek, merkregistratie en merkbewaking. Registratie van een merk is namelijk niet genoeg. Een merk moet bewaakt worden om misbruik door anderen te voorkomen en een registratie moet op tijd worden verlengd.
Verder is van groot belang dat inbreuk op een merk tijdig wordt opgemerkt. Laat een merkhouder (de eigenaar van het merk) misbruik door derden te lang toe, dan kan hij zijn recht verspelen om überhaupt nog in te grijpen.

Voor meer informatie over merkregistratie klik hier.

Merkoppositie

Eén van de belangrijkste taken van een merkenbureau ligt op het gebied van oppositie. Wanneer een merk ongeoorloofd door een ander wordt gebruikt, moet binnen een bepaalde termijn oppositie worden ingediend (lees: bezwaar worden gemaakt). Niet alleen wanneer een merk botweg wordt gekopieerd, maar ook in situaties dat er sprake is van een sterke overeenkomst of verwarrend gebruik. En de procedures voor bezwaar maken verschillen van land tot land.

Tip voor het registreren of deponeren van merken

  • Wanneer je een geregistreerd merk niet gebruikt en een concurrent jouw merk gaat gebruiken, dan is jouw positie door het niet-gebruik verzwakt. In welke mate hangt af van de situatie en van het land.
  • Het selecteren van de klasse(n) waarin je merk moet worden geregistreerd , is een vak apart. Daarbij moet ook worden gekeken naar toekomstplannen (en beschikbaar budget).
  • Vraag voor het registreren of doorlopend beschermen van je merk een offerte aan bij verschillende merkenbureaus. De prijzen kunnen nogal variëren.
  • Informeer bij het selecteren van een merkenbureau naar hun werkwijze. Bijvoorbeeld bij het indienen van oppositie. Hebben zij lokale kantoren in andere landen of werken zij met partners? Wat voor kosten komen dan om de hoek kijken?
  • Let op spookfacturen. Zeker als je zelf een merk deponeert, kun je er zeker van zijn dat kort daarop 'aanbiedingen' of 'registratievoorstellen' binnenkomen.Vrouwe Justitia