Letselschade advocaat

[ letseladvocaten.nl ]

Wat is een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat is een advocaat die een client bijstaat bij het verhalen van lichamelijke en/of geestelijke schade. De letselschade kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ongeval.
Wanneer de schade meer dan 25.000 euro bedraagt en de zaak voor de rechter komt, is een advocaat nodig. In andere gevallen kan worden volstaan met een letselschadespecialist.

Letselschade: schadevergoeding krijgen of claimen

Bij het vergoeden van schade of kosten komen veel factoren om de hoek kijken. Hier is expertise nodig, bijvoorbeeld om in te schatten wat haalbaar is en wat niet. Maar ook om te voorkomen dat belangrijke dingen over het hoofd worden gezien.
Inschakeling van rechtshulp brengt kosten met zich mee. Vraag een (meestal gratis) gesprek aan bij een letselschadespecialist of letselschade advocaat om te inventariseren of je 'een sterke zaak' hebt.

advertentie
offertes.nl logo
Makkelijk en snel offertes aanvragen

Soorten rechtsbijstand

Er zijn verschillende soorten van rechtsbijstand mogelijk bij letselschade, zowel qua kosten als qua type specialist:

Rechtsbijstandverzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering levert professionele hulp en/of vergoedt (een deel van) de kosten voor rechtsbijstand. Er is een ruime keuze uit rechtsbijstandverzekeringen, met uiteenlopende dekkingsgebieden, eigen risicobedragen en natuurlijk premies.
  • Hou er rekening mee dat een verzekering geen dekking biedt van kosten voortvloeiend uit een schadegeval dat al bestaat op het moment dat de verzekering wordt afgesloten.

Gesubsidieerde / gefinancierde rechtshulp

  • Personen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Of je hiervoor in aanmerking komt, wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.
  • Hebt je recht op gefinancierde rechtshulp, dan betaal je alleen een eigen bijdrage; de hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen of vermogen.

Letselschadebureau of advocatenkantoor?

  • Je kunt je laten bijstaan door een letselschadebureau of advocatenkantoor.
    De LSA is de vereniging van gespecialiseerde letselschade advocaten.
  • Bedraagt de schade meer dan 25.000 euro en komt de zaak voor de rechter, dan is een advocaat nodig. Worden je belangen behartigd door iemand die geen advocaat is (zoals bij veel letselschadebureaus het geval is), dan moet de zaak alsnog worden overgedragen aan een advocaat.
  • Het is advocaten verboden op basis van no cure no pay (bij verlies wordt niets betaald) te werken. Wel is het hun toegestaan op basis van no win no fee te werken. Bij dat systeem wordt er bij verlies minder betaald. Bij winst is juist een hoger (uur)tarief van toepassing.

Total loss na botsing met auto

Deelgeschilprocedure

Over het algemeen zijn letselschadezaken complex. Het afhandelen van claims neemt veel tijd in beslag.
Bij onderhandelingen tussen partijen is vaak één specifiek punt een obstakel. Een deelgeschilprocedure kan dan uitkomst bieden. In het buitengerechtelijke onderhandelingstraject kan elk van de partijen een oordeel vragen aan de rechter over een bepaald onderwerp. Na een uitspraak hierover kunnen de onderhandelingen verder gaan.

Kosten advocaat of specialist

Een letselschadespecialist zal alleen akkoord gaan met no cure no pay als er een vrij goede kans van slagen is. Een nadeel van dit systeem is dat je bij een uitkering een relatief hoge vergoeding moet betalen voor de juridische bijstand. Het percentage wordt vooraf bepaald.
Bij letselschade-zaken met een financieel belang groter dan 25.000 euro heb je een advocaat nodig om je te vertegenwoordigen of om te procederen.
Letselschade kan zich gedurende langere tijd na het ontstaan van het letsel openbaren. Bedenk daarom bij alle regelingen of vergoedingen of deze toereikend zullen zijn voor een lange periode, niet zelden een mensenleven lang. Deskundig advies is daarom letterlijk waardevol.
Probeer een kantoor te vinden dat gespecialiseerd is in jouw type letsel. Dat geldt vooral bij gecompliceerde zaken. Bij een medische casus kan het een pluspunt zijn als de advocaat of jurist tevens medicus is.