Letselschadeadvocaat

[ letseladvocaten.nl ]

Wat is een letselschade advocaat?

Een letselschadeadvocaat is een advocaat die een cliënt bijstaat bij het verhalen van lichamelijke en/of geestelijke schade die hij of zij heeft opgelopen door toedoen van een ander. De letselschade kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verkeersongeval of een misdrijf.
Wanneer de schade meer dan 25.000 euro bedraagt en de zaak voor de rechter komt, is een advocaat nodig. In andere gevallen kan worden volstaan met een letselschadespecialist.

Letselschade: schadevergoeding krijgen of claimen

Bij het vergoeden van schade of kosten komen veel factoren om de hoek kijken. Hier is expertise nodig, bijvoorbeeld om in te schatten wat haalbaar is en wat niet. Maar ook om te voorkomen dat belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.
Inschakeling van rechtshulp brengt kosten met zich mee. Vraag een (meestal gratis eerste) gesprek aan bij een letselschadespecialist of letselschadeadvocaat om te inventariseren of je 'een sterke zaak' hebt.

Advocaat nodig of verplicht?

Als jouw belangen aanvankelijk worden behartigd door iemand die geen advocaat is (zoals bij veel letselschadebureaus het geval is) bestaat de kans dat in een latere fase, als een juridische procedure noodzakelijk blijkt, de zaak alsnog moet worden overgedragen aan een advocaat. Overigens komen niet alle zaken voor de rechter omdat verzekeringsmaatschappijen de schadevergoeding vaak onderling afhandelen.

Soorten rechtsbijstand

Er zijn verschillende soorten van rechtsbijstand mogelijk bij letselschade, zowel qua kosten als qua type specialist:

Rechtsbijstandverzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering levert professionele hulp en/of vergoedt (een deel van) de kosten voor rechtsbijstand. Er is een ruime keuze uit rechtsbijstandverzekeringen, met uiteenlopende dekkingsgebieden, eigenrisicobedragen en natuurlijk premies.
  • Hou er rekening mee dat een verzekering geen dekking biedt van kosten voortvloeiend uit een schadegeval dat al bestaat op het moment dat de verzekering wordt afgesloten.

Gesubsidieerde / gefinancierde rechtshulp

  • Personen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Of je hiervoor in aanmerking komt, wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.
  • Hebt je recht op gefinancierde rechtshulp, dan betaal je alleen een eigen bijdrage; de hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen en/of vermogen.

Letselschadebureau of advocatenkantoor?

  • Je kunt je laten bijstaan door een letselschadebureau of advocatenkantoor.
    De LSA en de ASP zijn verenigingen van gespecialiseerde letselschadeadvocaten.
  • Bedraagt de schade meer dan 25.000 euro en komt de zaak voor de rechter, dan is een advocaat nodig. Worden je belangen behartigd door iemand die geen advocaat is (zoals bij veel letselschadebureaus het geval is), dan moet de zaak alsnog worden overgedragen aan een advocaat.
  • Prijsafspraken op basis van no cure no pay zijn in principe niet toegestaan voor advocaten, maar sinds 2014 mogen advocaten bij wijze van experiment en uitsluitend in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt een resultaatgerelateerde beloningsafspraak maken. Naar deze vorm van prijsafspraak wordt ook wel verwezen met de term no win no fee. Het experiment loopt door tot 1 januari 2024.

Total loss na botsing met auto

Deelgeschilprocedure

Over het algemeen zijn letselschadezaken complex. Het afhandelen van claims neemt veel tijd in beslag.
Bij onderhandelingen tussen partijen is vaak één specifiek punt een obstakel. Een deelgeschilprocedure kan dan uitkomst bieden. In het buitengerechtelijke onderhandelingstraject kan elk van de partijen een oordeel vragen aan de rechter over een bepaald onderwerp. Na een uitspraak hierover kunnen de onderhandelingen verder gaan.

Kosten advocaat of specialist

Een letselschadespecialist zal alleen akkoord gaan met no cure no pay als er een vrij goede kans van slagen is. Een nadeel van dit systeem is dat je bij een uitkering een relatief hoge vergoeding moet betalen voor de juridische bijstand. Het percentage wordt vooraf bepaald.
Bij letselschade-zaken met een financieel belang groter dan 25.000 euro heb je sowieso een advocaat nodig om je te vertegenwoordigen of om te procederen.
Letselschade kan zich gedurende langere tijd na het ontstaan van het letsel openbaren. Bedenk daarom bij alle regelingen of vergoedingen of deze toereikend zullen zijn voor een lange periode, niet zelden een mensenleven lang. Deskundig advies is daarom letterlijk waardevol.
Probeer een kantoor te vinden dat gespecialiseerd is in jouw type letsel. Dat geldt vooral bij gecompliceerde zaken. Bij een medische casus kan het een pluspunt zijn als de advocaat of jurist tevens medicus is.

Gerelateerde onderwerpen