e-recht

[ e-recht.eu ]

Wat is e-recht?

Met e-recht of e-rechtspraak wordt recht(spraak) bedoeld via digitale weg, met zoveel mogelijk digitale hulpmiddelen. Het begrip e-recht is vrij nieuw en daarom is er nog geen exacte definitie voor. Er vinden op dit gebied diverse experimenten en verschuivingen plaats binnen de rechtspraak. In dit verband komen we ook de term legal innovation tegen.

Modernisering of digitalisering rechtspraak

Het idee was de digitalisering van de rechtspraak stapsgewijs door te voeren als onderdeel van KEI: Programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak. De basis van KEI was: meer digitaal en mondeling, minder schriftelijk. De eKantonrechter vormde hier een voorbeeld van. Na enkele moeizame jaren werd het project Kei stopgezet. In het kielzog hiervan verdween ook de eKantonrechter van het toneel. Besloten werd de digitalisering van de Rechtspraak kleiner, eenvoudiger en beheersbaarder te maken, en kreeg één hoofddoel: digitale toegankelijkheid voor rechtzoekenden en professionals. In lijn hiermee werd project KEI in 2019 opgevolgd door project Digitale Toegankelijkheid (project DT).

Digitale toegang tot de rechtspraak zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en hun procesvertegenwoordigers eenvoudig via internet kunnen communiceren met de rechter, en met elkaar. Rechters en griffiers zijn minder tijd kwijt met administratieve werkzaamheden. De rechters kunnen zich daardoor concentreren op de inhoud van de zaak.

Informatie over digitale projecten binnen de rechtspraak in het verleden is te lezen in: rapport innovatieve projecten.
Meer informatie over de digitalisering van de rechtspraak: www.rechtspraak.nl.

Rechtwijzer EHBO: e-hulp van Raad voor Rechtsbijstand

Ook de Raad voor Rechtsbijstand is bezig met het ontwikkelen van online-hulpmiddelen. Het gaat om eenvoudige wizards voor problemen en conflicten. De antwoorden op de vragen leveren een stappenplan op dat een leidraad moet zijn voor de verdere afhandeling van het proces. Deze e-hulp wordt Rechtwijzer EHBO genoemd.
Zie: Rechtwijzer EHBO