e-recht

[ e-recht.eu ]

Wat is e-recht?

Met e-recht of e-rechtspraak wordt recht(spraak) bedoeld via digitale weg, met zoveel mogelijk digitale hulpmiddelen. Het begrip e-recht is vrij nieuw en daarom is er nog geen exacte definitie voor. Er vinden op dit gebied experimenten en verschuivingen plaats in de rechtspraak. In dit verband komen we ook de term legal innovation tegen.

Modernisering of digitalisering rechtspraak

De digitalisering van de rechtspraak wordt stapsgewijs doorgevoerd en vormt een onderdeel van KEI: Programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak. De basis van KEI was: meer digitaal en mondeling, minder schriftelijk. De e-Kantonrechter vormde hier een voorbeeld van.
Het project KEI is na enkele moeizame jaren in 2018 stopgezet. Het is in 2019 opgevolgd door het project project Digitale Toegankelijkheid (DT).

Digitale toegang tot de rechtspraak zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en hun procesvertegenwoordigers eenvoudig via internet kunnen communiceren met de rechter, en met elkaar. Rechters en griffiers zijn minder tijd kwijt met administratieve werkzaamheden. De rechters kunnen zich daardoor concentreren op de inhoud van de zaak.
Meer informatie over de digitalisering van de rechtspraak: www.rechtspraak.nl

Rechtwijzer: e-hulp van Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is bezig met het ontwikkelen van online hulpmiddelen. Het gaat om eenvoudige wizards voor problemen en conflicten. De antwoorden op de vragen leveren een stappenplan op dat een leidraad moet zijn voor de verdere afhandeling van het proces. Deze e-hulp wordt Rechtwijzer genoemd, er zijn inmiddels verschilende Rechtwijzers.
Zie: Rechtwijzer

Digicommissaris

Deze overheidsfunctionaris had als taak overheid, bedrijfsleven en burger digitaal te verbinden en deze transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een soepele overgang naar een digitale maatschappij is voor alle partijen prettig en zal veel geld besparen. De transformatie naar de digitale- of informatiemaatschappij verstevigt onze concurrentiepositie op mondiaal niveau.
In 2014 werd Bas Eenhoorn aangesteld als Digicommissaris. Onder zijn eigen advies (in het rapport 'Maak Waar') werd er één bewindspersoon verantwoordelijk gemaakt voor de digitale overheid. Dat is staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geworden. Daarmee is de functie van Digicommissaris opgeheven.