eKantonrechter

In de context van de 'reset' van de digitalisering van de rechtspraak en stopzetting van project KEI is in 2018 aan het bestaan van de eKantonrechter een einde gekomen. Lees meer hierover in Reset digitalisering van de Rechtspraak.

Wie of wat is de eKantonrechter?

De eKantonrechter staat voor een digitale procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter behandelt vooral huurzaken, arbeidszaken en civiele zaken met een belang van minder dan 25.000 euro.
Behalve het digitaal uitwisselen van informatie behoort ook een snelle uitspraak tot de voordelen van de eKantonrechter.

Hoe werkt de eKantonrechter

Digitale rechtspraak bij e-kantonrechter Begin juni 2014 is de eKantonrechter officieel van start gegaan, soms internetkantonrechter genoemd. Het indienen van processtukken en de communicatie verloopt bij de eKantonrechter via beveiligde verbindingen met het Digitaal loket rechtspraak. Deze website biedt digitale diensten aan burgers en advocatuur.

Wanneer de zaak geschikt geacht wordt voor de eKantonrechter moeten -net als bij het gewone kantongerecht- griffiekosten worden betaald. Beide partijen kunnen nog stukken inbrengen. Tijdens de zitting stelt de rechter vragen en kunnen partijen mondeling toelichting geven.
De eKantonrechter doet digitaal uitspraak binnen acht weken, gerekend vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift.
Evenals voor de gewone kantonrechter geldt voor de eKantonrechter dat er geen advocaat nodig is. Dit bevordert de toegankelijkheid van het rechtssysteem.
Er is geen hoger beroep mogelijk. Vanuit heel Nederland kunnen zaken worden ingediend. Ze worden door de rechtbanken Rotterdam en Den Bosch behandeld.

Wat als de wederpartij niet wil meewerken?

Beide partijen moeten instemmen met de digitale afhandeling van hun zaak door de kantonrechter. Daarnaast beslist de kantonrechter of de zaak geschikt is voor behandeling door de eKantonrechter.

Digitalisering rechtspraak - innovatie

Rechter De digitalisering van de rechtspraak wordt stapsgewijs doorgevoerd en vormde een onderdeel van KEI: Programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak. De basis van KEI was: meer digitaal en mondeling, minder schriftelijk.
De eKantonrechter was een initiatief dat dit in praktijk probeerde te brengen.
Digitale toegang tot de rechtspraak moet ervoor zorgen dat burgers, bedrijven en hun procesvertegenwoordigers eenvoudig via internet kunnen communiceren met de rechter. Rechters en griffiers zijn zo minder tijd kwijt met administratieve werkzaamheden. De rechters kunnen zich daardoor concentreren op de inhoud van de zaak.

Lees meer over modernisering rechtspraak

In januari 2018 werd bekend dat het niet zo wil vlotten met het digitaal proceduren. De architectuur en programmatuur van het systeem moeten worden aangepast omdat het systeem weliswaar gereed is voor landelijke invoering, maar niet toekomstbestendig is. Het project KEI werd beëindigd en in 2019 opgevolgd door het project Digitale Toegankelijkheid (project DT).