Thuiskopie

Wat is een thuiskopie?

In artikel 16c van de Auteurswet staat dat iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie mag maken van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst: de thuiskopie.
Sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 10 april 2014 (C-435/12) geldt dat de bron van een kopie legaal moet zijn, 'illegale downloads' zijn niet meer toegestaan.

Wat is de thuiskopievergoeding?

Door het maken van een thuiskopie lopen de makers van het werk of andere rechthebbenden inkomsten mis. De thuiskopievergoeding dient ter compensatie voor deze kopieën. Rechthebbenden zijn componisten, auteurs, muzikanten, uitgevers, kunstenaars, producenten en regisseurs.
De minister van Justitie heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en te verdelen. Er is een College van Toezicht aangesteld dat erop zal toezien dat deze taken correct worden uitgevoerd.

Wie betaalt de kopieerheffing?

De consument is degene die uiteindelijk betaalt voor het kopiëren. Dat gebeurt via heffingen op gegevensdragers. Importeurs en fabrikanten dragen deze heffingen af aan Stichting de Thuiskopie.
Er zijn uitzonderingen bij export en levering aan professionele gebruikers.

Welke gegevensdragers vallen onder de thuiskopieregeling?

Tot 1 januari 2013 betrof de regeling alleen blanco gegevensdragers als cd's en dvd's (vroeger ook videobanden en muziekcassettes). Sinds die datum moet eveneens voor consumentenelektronica een vergoeding worden afgedragen. Bijvoorbeeld voor smartphones, pc's, laptops, tablets, settopboxen, externe harddisks, audio- en videospelers.
Op 1 januari 2018 zijn usb-sticks en wearables met opslagmogelijkheid toegevoegd.

Uitzonderingen op kopieerheffing

Er zijn apparaten die niet belast worden: gameconsoles / spelcomputers, memorecorders, fotocamera's en camcorders.
Ook enkele gegevensdragers ontspringen de dans: cd's en dvd's en geheugenkaarten (memorycards zoals SD, SDHC).

Refurbished

In januari 2021 is een tarief voor 'refurbished' gegevensdragers geïntroduceerd. Onder deze categorie vallen apparaten die eerder gebruikt zijn en na controle opnieuw aan een consument verkocht worden. Als dergelijke apparaten door een commerciële verkoper worden verkocht, is een thuiskopievergoeding verschuldigd. Het tarief van refurbished apparaten bedraagt 60% van het tarief van nieuwe apparaten.

Vergoedingen voor thuiskopie 2021 - 2023

Gegevensdrager Tarief nieuw Tarief refurbished
PC / laptop / notebook / server / mediacenter € 2,70 € 1,62
Tablet € 2,70 € 1,32
Smartphone € 7,30 € 4,38
Portable audio- / videospeler € 2,10 € 1,26
Settopbox met harde schijf / HDD-recorder € 3,80 € 2,28
E-reader € 1,10 € 0,66
Externe hard disk (HDD), solid state disk (SSD) € 1,00 € 0,60
Usb-stick >= 256GB € 1,00 n.v.t.
Usb-stick < 256GB € 0,50 n.v.t.
Wearables met opslagmogelijkheid € 0,60 € 0,36
  • Deze tarieven zijn excl. btw.
  • De vergoedingen zijn verwerkt in de prijzen die in de winkels worden vermeld.
  • Voor een exact en actueel overzicht, inclusief toelichting, raadpleeg de Thuiskopie tarieven.