Rechtshulp of rechtsbijstand

Rechtshulp algemeen

Voor het verkrijgen van rechtshulp zijn diverse juridische bronnen beschikbaar. Het maakt verschil of je als privépersoon zoekt of vanuit een zakelijk perspectief. Een andere invalshoek is of het om preventieve rechtshulp gaat of om rechtsbijstand voor een actuele situatie. Er is verder een onderscheid in gratis versus betaalde rechtshulp.

Bronnen voor rechtshulp

Raadpleeg onderaan deze pagina de Aanvullende informatie voor een overzicht van juridische hulpbronnen. Gebruik deze om je voor te bereiden. Hoe beter je geïnformeerd bent, hoe gerichter je kunt vragen bij nader contact. En bij betaalde rechtsbijstand kan dat uitmaken in de kosten die je moet maken.

Pro Deo advocaat / gesubsidieerde rechtshulp

Een vorm van gesubsidieerde rechtshulp is een pro Deo advocaat.
Lees meer hierover op pro Deo advocaat

Preventieve rechtshulp versus acute rechtshulp

Verwacht je regelmatig professionele rechtsbijstand nodig te hebben? Of wil je in voorkomend geval niet voor onverwachte of hoge juridische kosten komen te staan? Dan is een rechtsbijstandverzekering een logische keuze. Er zijn vrij veel aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen, maar de feitelijke dienstverlening wordt in de regel uitbesteed aan enkele grote spelers op dit gebied.
Het kan dan ook lonend zijn de prijzen van de rechtsbijstandverzekeringen te vergelijken. Let wel op: de dekking per verzekering kan verschillen. Dat geldt nog meer bij zakelijke rechtshulp.

Voor meer informatie zie: rechtsbijstand


Vrouwe Justitia