Privaatrecht

[ privaatrecht.eu ]

Wat is privaatrecht?

Het privaatrecht is het geheel van regels over de onderlinge verhouding tussen burgers, of tussen burgers en bedrijven. Die regels beschrijven de rechten en plichten. Voorbeelden van privaatrecht zijn het consumentenrecht en de regels rondom een echtscheiding.
De basis wordt gevormd door de wetten (het dwingend recht) en kan worden aangevuld met overeenkomsten. Een overeenkomst mag niet strijdig zijn met de wet en niet onredelijk zijn. Een voorbeeld van een overeenkomst zijn de bekende Algemene voorwaarden die een leverancier hanteert, in de volksmond 'de kleine lettertjes' genoemd. In die algemene- of leveringsvoorwaarden staan wel eens dingen die voor een consument onredelijk zijn. Vandaar dat het goed is die voorwaarden vooraf te lezen....

Internationaal privaatrecht

Grenzen worden frequenter overschreven. Binnen Europa vormen gemeenschappelijke wetten en regels steeds vaker de basis voor -nationale- rechtspraak. De wettelijke kaders in Nederland voor grensoverschrijdende geschillen stonden t/m 2011 verspreid over diverse wetboeken.
Vanaf 1-1-2012 staan deze wetten niet langer verspreid over de verschillende Burgerlijke Wetboeken, maar zijn ze gebundeld in één boek: BW Boek 10.


Vrouwe Justitia