Privaatrecht

[ privaatrecht.eu ]

Wat is privaatrecht?

Het privaatrecht is het geheel van regels over de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het staat daarmee tegenover het publiekrecht, dat de verhouding regelt van burgers tot de overheid.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het materiële en het formele privaatrecht. Het materiële privaatrecht omvat, kort gezegd, de rechten en plichten van burgers en bedrijven. Het formele privaatrecht omvat de regels van het aan deze rechten en plichten gekoppelde procesrecht (denk aan de procesgang, de tenuitvoerlegging van vonnissen e.d.).

In het verleden werd in het (materiële) privaatrecht onderscheid gemaakt tussen burgerlijk recht (of civiel recht) en handelsrecht. Dat onderscheid kan alleen historisch worden verklaard en is niet van wezenlijk belang.

Het internationaal privaatrecht (ipr) tot slot regelt de verhoudingen tussen burgers van verschillende landen. Het bepaalt welke rechtbank van welk land bevoegd is, welk recht van toepassing is (conflictenrecht) en of bijvoorbeeld een uitspraak in een ander land wordt erkend.


advertentie
Inleiding tot het Nederlands Internationaal Privaatrecht
bol.com logo
Inleiding tot het Nederlands Internationaal Privaatrecht

12e druk!

51,00 euro


Bestel bij bol.com

Burgerlijk wetboek

De belangrijkste bron van privaatrecht (in Nederland) is ongetwijfeld het Burgerlijk Wetboek of BW. Dit wetboek bestaat uit de volgende boeken: