Hypotheken - provisieverbod

Wat is het provisieverbod?

Vanaf 1 januari 2013 mogen financieel adviseurs geen provisie meer ontvangen van de aanbieders van financiële producten. Dat geldt voor ingewikkelde financiële producten zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. Het betekent dat een klant voor een advies rechtstreeks betaalt aan zijn financieel adviseur.

Doel van het provisieverbod

Het doel van het provisieverbod is het inzichtelijk maken van de kosten van het advies. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de transparantie van de kosten duidelijk maakt waaraan adviseurs of bemiddelaars het meest verdien(d)en. Omdat de adviseurs, banken, verzekeraars, hypotheekkantoren e.d. in het verleden de meeste winst maakten op bepaalde typen producten kwamen zij in de verleiding om juist die producten aan te bevelen.
In de nieuwe situatie moet het begrip onafhankelijk adviseur weer betekenis krijgen.

Gevolgen provisieverbod voor hypotheekprovisie e.d.

De verwachting is dat veel mensen zich eerst informeren via internet en andere bronnen en pas daarna naar een hypotheekadviseur of verzekeringsagent zullen stappen met gerichte vragen. Omdat de kosten voor advies inzichtelijker worden, kunnen potentiële klanten de aanbieders beter vergelijken zodat er op dit gebied concurrentie zal plaatsvinden. Dat moet een prijsdrukkend effect hebben.

Producten die onder het provisieverbod vallen

  • Hypotheken / hypothecaire kredieten
  • Betalingsbeschermers (verzekeringen tegen gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden)
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen
  • Complexe producten (waaronder lijfrenteverzekeringen, beleggingsfondsen, bankspaarproducten)
Voor consumptief krediet en schadeverzekeringen geldt het provisieverbod niet.

Beleggingen: geen distributievergoeding of provisiekosten

Vanaf 1 januari 2014 mogen banken, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders geen vergoedingen meer ontvangen van beleggingsfondsen. De kosten voor de dienstverlening moeten inzichtelijk zijn.
De distributievergoeding wordt ook retourprovisie of kickback (fee) genoemd. Het gaat daarbij om een vergoeding voor aangebrachte klanten of transacties op de beurs.
Het is mogelijk om het provisieverbod te omzeilen met multi managerfondsen, die beleggen weer in andere fondsen. Hierbij kan de belegger dubbele kosten betalen.


Vrouwe Justitia