Provisieverbod bij hypotheken

Wat is het provisieverbod?

Sinds 2013 mogen financieel adviseurs geen provisie meer ontvangen van de aanbieders van financiële producten. Dat geldt voor ingewikkelde financiële producten zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. Het betekent dat een klant voor een advies rechtstreeks betaalt aan zijn financieel adviseur.

Doel van het provisieverbod

Het doel van het provisieverbod is het inzichtelijk maken van de kosten van het advies. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de transparantie van de kosten duidelijk maakt waaraan adviseurs of bemiddelaars het meest verdien(d)en. Omdat de adviseurs, banken, verzekeraars, hypotheekkantoren e.d. in het verleden de meeste winst maakten op bepaalde typen producten kwamen zij in de verleiding om juist die producten aan te bevelen.
In de nieuwe situatie moet het begrip onafhankelijk adviseur weer betekenis krijgen.

Gevolgen provisieverbod voor hypotheekprovisie e.d.

De verwachting is dat veel mensen zich eerst informeren via internet en andere bronnen en pas daarna naar een hypotheekadviseur of verzekeringsagent zullen stappen met gerichte vragen. Omdat de kosten voor advies inzichtelijker worden, kunnen potentiële klanten de aanbieders beter vergelijken zodat er op dit gebied concurrentie zal plaatsvinden. Dat moet een prijsdrukkend effect hebben.

Producten die onder het provisieverbod vallen

  • Hypotheken / hypothecaire kredieten
  • Betalingsbeschermers (verzekeringen tegen gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden)
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen
  • Complexe producten (waaronder lijfrenteverzekeringen, beleggingsfondsen, bankspaarproducten)
Voor consumptief krediet en schadeverzekeringen geldt het provisieverbod niet.

Beleggingen: geen distributievergoeding of provisiekosten

Sinds 2014 mogen banken, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders ook geen vergoedingen meer ontvangen van beleggingsfondsen. Denk hierbij aan retourprovisies en kickbacks. Ook dit vanuit het streven de kosten voor de dienstverlening inzichtelijk te maken.


advertentie
Komt een stel bij de makelaar...
bol.com logo
Komt een stel bij de makelaar...


14,91 euro


Bestel bij bol.com