Private hosting

Private hosting

Op het gebied van hosting zijn diverse technieken en begrippen in omloop. Dat is mede het gevolg van de opkomst van virtualisatie en de cloud. Complicerende factor is dat de definities niet altijd even duidelijk zijn en iedere aanbieder er zijn eigen invulling aan geeft. En dat wordt nog eens overgoten met een marketingsausje. We doen ons best om enige duidelijkheid te verschaffen.

Dedicated hosting & shared hosting

Bij deze vormen van traditionele hosting draait een website of dienst op een echte, fysieke server. Is de server ingericht voor één klant dan spreken we van een dedicated server. Als meerdere klanten gebruikmaken van dezelfde server dan wordt dat een shared server genoemd. Bij de keuze voor een dedicated of shared server spelen benodigde capaciteit en kosten een belangrijke rol.
De hardware is normaal gesproken eigendom van de hoster. Bij een dedicated server kan eigen hardware geplaatst worden in het datacentrum van de hoster (co-location).

Managed - unmanaged

Bij unmanaged ligt het beheer bij de klant zelf. Natuurlijk kunnen er speciale afspraken gemaakt worden met de hoster over extra diensten. Het begrip managed geeft aan dat de provider de server voor de klant beheert. Dat houdt o.a. in dat software wordt geüpdatet en de server/dienst doorlopend wordt gemonitord. De klant bemoeit zich alleen met de content van de server.

Virtual Private Server (VPS) hosting

Private key Een VPS is een aparte, afgezonderde omgeving op een fysieke server. Op deze server draaien meerdere VPS'en met behulp van virtualisatie (softwarematig nabootsen van meerdere servers op een fysieke server).
Een VPS vertoont gelijkenissen met shared hosting. Een Virtual Private Server is beter schaalbaar (meer of minder capaciteit) en de kosten zijn meestal lager.


advertentie
Porton logo
Een Nederlandse Private Cloudstorage-dienst

Voor backups van alle bestanden zoals foto's, muziek, video's en documenten.
Ook voor het veilig delen van grote bestanden.
Probeer het nu 30 dagen gratis!

(Private) Cloud hosting

Cloud hosting biedt nog meer flexibiliteit dan een VPS. Voor een doorsnee website of hostingdienst is dit niet belangrijk. De verschillen worden bepaald door de invulling die de provider geeft aan zijn diensten.

Gerelateerde onderwerpen