Burenrechter

[ burenrechter.eu ]

Wat is de Burenrechter

De burenrechter is een rechter die ter plekke een geschil tussen buren beoordeelt en tracht partijen tot elkaar te brengen. Het kleinschalige experiment is in oktober 2014 gestart bij de rechtbanken Midden-Nederland en Oost-Brabant om conflicten tussen buren op te lossen.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het traject grotendeels digitaal zou plaatsvinden, maar dat aspect is volledig vervallen.

Werkwijze Burenrechter

Digitale rechtspraak per computer De nieuwe burenrechter probeert te bemiddelen om zo tot een duurzame oplossing van het conflict te komen. Naar verwachting kunnen burenruzies, over bijvoorbeeld schuttingen of huisdierenoverlast, zo sneller worden opgelost. De procedure duurt drie maanden.
De werkwijze lijkt op die van de Rijdende Rechter. Na de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk, tenzij van te voren is afgesproken dat dit wel mogelijk is.

Beide buren moeten instemmen met de procedure, maar kunnen niet zelf de burenrechter inschakelen. Dit moet gebeuren door een bemiddelaar die al bij het conflict betrokken is. Alleen geschillen tussen natuurlijke personen komen in aanmerking voor de burenrechter.

Als de rechtbank de inzet van de burenrechter honoreert komt de burenrechter de situatie ter plekke opnemen waarbij de bemiddelaar en beide buren aanwezig zijn. Hierna volgt een hoorzitting op een neutrale plaats. De rechter probeert vooral te bemiddelen. Zijn geplande beslissing wordt later schriftelijk aan de bemiddelaar en de buren meegedeeld. Wanneer de buren zich niet kunnen vinden in de aangeboden oplossing dan kan de burenrechter een definitieve uitspraak doen. Deze is bindend voor alle partijen.

Beide partijen moeten griffierechten betalen voordat de burenrechter zijn werk begint.

Veel burenrechtszaken : geluidsoverlast, huisdieren, beplanting, erfafscheiding

Er worden door de Nederlandse rechters per jaar ongeveer vierduizend burenrechtszaken behandeld. Dit grote aantal rechtszaken legt een behoorlijk beslag op het justitiële apparaat. De doorlooptijd bij conflicten tussen buren bedraagt circa een jaar. De bedoeling is dat de nieuwe procedure dit tot drie maanden terugbrengt.

Resultaten project burenrechter

De burenrechter in Oost-Brabant kreeg dertien zaken te verwerken in ruim twee jaar tijd. In elf van de dertien gevallen werd er een schikking getroffen of vonnis gewezen. De geringe aantallen worden voor deel verklaard door het feit dat beide buren moeten instemmen met de procedure.


Lees ook de pagina over burenrecht


Vrouwe Justitia