Betaalbare notaris

Hoe vind ik een goede, betaalbare notaris?

In het verleden hanteerden notarissen vaste tarieven voor hun werkzaamheden. Sinds 1999 zijn de vaste tarieven geleidelijk vrijgegeven, waardoor prijsconcurrentie mogelijk werd. Sommige notariële taken, zoals het opstellen van een hypotheek- of leveringsakte, zijn vaak standaard. Daardoor lenen ze zich goed voor vergelijking. Veel kantoren hanteren voor dergelijke werkzaamheden een vaste prijs, die men kan opvragen. Bij maatwerk kan een uurtarief worden afgesproken. Vaak is een eerste gesprek gratis.
Zie ook: vergelijken notarissen

Zoeken naar een betaalbare notaris

Betaalbare notaris Er zijn verzamelwebsites die de tarieven van notarissen voor standaardakten vergelijken. Houd er rekening mee dat de website verouderd kan zijn en niet meer de geldende tarieven weergeeft.
Andere websites bieden de mogelijkheid om bij een aantal notarissen tegelijk een offerte op te vragen. Of je response krijgt, en hoeveel, merk je snel genoeg. De tarieven zijn in ieder geval actueel. Maar het zou zomaar kunnen dat een notaris in je directe omgeving in het overzicht ontbreekt, terwijl het kantoor toch scherpe tarieven hanteert.
Een notaris in de buurt is natuurlijk plezierig vanwege de korte reistijd en lage reiskosten.

Wanneer speciale expertise gewenst is

In principe mag je erop vertrouwen dat een notaris zijn vak goed verstaat. Er kan specialistische kennis nodig zijn, bijvoorbeeld bij ingewikkelde nalatenschappen, moeilijke hypotheekconstructies of gecompliceerde huwelijkse voorwaarden. In zulke situaties zul je met name selecteren op kennis en niet op tarief. De expertise en kwaliteit van het advies en de uitvoering van de werkzaamheden heeft in zo'n geval prioriteit.
Notarissen of notariskantoren vermelden expertisegebieden op hun website.


Geld besparen op kosten notaris

Lager tarief bij familiezaken

Wie een beperkt inkomen of vermogen heeft, kan in aanmerking komen voor een lager tarief voor zaken verbandhoudende met familierecht. Bij dergelijke zaken kun je denken aan het laten opstellen van huwelijkse voorwaarden, testamenten of samenlevingscontracten.
Een verzoek voor een lager tarief moet schriftelijk worden ingediend bij de Kamer van Toezicht voor (kandidaat-)notarissen. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een inkomensverklaring, die schriftelijk of online is aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.