Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: AVG: Europese Privacyverordening | Bescherming persoonsgegevens | Verwerkersovereenkomst | Binding Corporate Rules | Cookies | Dataretentie | Datalekken | Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming | Doorgifte persoonsgegevens | Kopie paspoort | Persoonsgegevens | EU-US Privacy Shield | Vergeetrecht

Wat is de GDPR?

De General Data Protection Regulation is de veelgebruikte Engelse benaming voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is één wetgeving voor de Europese Unie. Vandaar dat er ook wordt gesproken van de Europese Privacyverordening.

De verordening houdt in grote lijnen een verbetering in van de privacyrechten van personen en geeft grotere verantwoordelijkheden aan organisaties die persoonsgegevens verwerken.
Privacy en persoonsgegevens zijn sleutelbegrippen.

De GDPR is vastgesteld op 25 mei 2016 en trad in werking op 25 mei 2018.

Privacy / privé
De volledige Engelse tekst: GDPR - General Data Protection Regulation.

Een uitvoerige beschrijving van de GDPR is hier terug te lezen.