Cookie Deze website serveert cookies voor advertenties. Ga alleen door als u dit goed vindt.   |   Balk inklappen   |   Meer informatie

GDPR - AVG

Wat is de GDPR?

De General Data Protection Regulation is de veelgebruikte Engelse benaming voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is één wetgeving voor de Europese Unie. Vandaar dat er ook wordt gesproken van de Europese Privacyverordening.

De verordening houdt in grote lijnen een verbetering in van de privacyrechten van personen en geeft grotere verantwoordelijkheden aan organisaties die persoonsgegevens verwerken.
Privacy en persoonsgegevens zijn sleutelbegrippen.

De GDPR is vastgesteld op 25 mei 2016 en trad in werking op 25 mei 2018.

Privacy / privé
De volledige Engelse tekst: GDPR - General Data Protection Regulation.

Een uitvoerige beschrijving van de GDPR is hier terug te lezen.