Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK

Wat is een merkenbureau?

Een merkenbureau is een organisatie die gespecialiseerd is in de activiteiten voor juridische bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Het registreren van een merk kunt u mogelijk zelf uitvoeren. Wanneer wereldwijde registratie nodig is dan heeft u hulp nodig van specialisten. Deze specialisten kunnen u van advies dienen. Vaak besteden zij werkzaamheden in andere werelddelen uit aan collega's ter plekke. Die kennen de lokale markten en de regelgeving per land.
In de praktijk doen zich doorlopend situaties voor waar detailkennis nodig is. Bepaalde landen stellen aanvullende eisen of kennen afwijkende procedures.

Werkzaamheden van een merkenrechtbureau

De werkzaamheden betreffen o.a. merkonderzoek, merkregistratie en merkbewaking. Registratie van een merk is niet genoeg. Een merk moet bewaakt worden om misbruik door anderen te voorkomen.
Het is van groot belang dat inbreuk op een merk (zoals bij plagiaat en namaak) tijdig wordt opgemerkt.

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over merken en registratie

Tip voor het registreren of deponeren van merken
Vrouwe Justitia