Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK

Wat is een thuiskopie?

In artikel 16c van de Auteurswet staat dat iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie mag maken van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst: de thuiskopie.
Sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 10 april 2014 (C-435/12) geldt dat de bron van een kopie legaal moet zijn, 'illegale downloads' zijn niet meer toegestaan.

Wat is de thuiskopievergoeding?

Door het maken van een thuiskopie lopen de makers van het werk of andere rechthebbenden inkomsten mis. De thuiskopievergoeding dient ter compensatie voor deze kopieën. Rechthebbenden zijn componisten, auteurs, muzikanten, uitgevers, kunstenaars, producenten en regisseurs.
De minister van Justitie heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en te verdelen. Er is een College van Toezicht aangesteld dat erop zal toezien dat deze taken correct worden uitgevoerd.

Wie betaalt de thuiskopievergoeding?

De consument is degene die uiteindelijk betaalt. Dat gebeurt via heffingen op gegevensdragers. Importeurs en fabrikanten dragen deze heffingen af aan Stichting de Thuiskopie.
Er zijn uitzonderingen bij export en levering aan professionele gebruikers.

Welke gegevensdragers vallen onder de thuiskopieregeling?

Tot 1 januari 2013 betrof de regeling alleen blanco gegevensdragers als CD's en DVD's (vroeger ook videobanden en muziekcassettes). Vanaf deze datum moet eveneens voor consumentenelektronica een vergoeding worden afgedragen. Bijvoorbeeld voor smartphones, PC's, laptops, tablets, settopboxen, externe harddisks, HDD-recorders, audio- en videospelers.

Uitzonderingen / uitsluitingen van de heffing

Er zijn apparaten die niet belast worden: gameconsoles / spelcomputers, memorecorders, fotocamera's, camcorders en e-readers.
Ook enkele gegevensdragers ontspringen de dans: DVD-RAMs, geheugenkaarten (memorycards zoals SD, SDHC) en USB-sticks.

Hoogte van de vergoedingen voor thuiskopie per 1-1-2015

Gegevensdrager Tarief
CD - beschrijfbaar € 0,02
DVD - beschrijfbaar € 0,02
Externe harddisk € 0,70
Tablet € 3,50
E-reader € 0,70
Smartphone/Telefoon met MP3 functie € 3,50
Personal Computer / laptop € 3,50
Server / mediacenter € 3,50
Audio-/Videospeler (MP3/MP4 etc.) € 1,40
Harddisk recorder/settopbox € 3,50
  • De vergoedingen zijn in de winkelprijs verwerkt.
  • Voor een exact en actueel overzicht, raadpleeg persberichten en documenten van Stichting de Thuiskopie.

Opmerkingen over thuiskopieheffing