Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Bescherming persoonsgegevens | Bewerkersovereenkomst | Binding Corporate Rules | Cookies | Dataretentie | Datalekken | Data Protection Officer | Doorgifte persoonsgegevens | Europese Privacyverordening AVG | Kopie paspoort | Persoonsgegevens | EU-US Privacy Shield | Vergeetrecht

Wat is Privacy by Design?

Bij het werken volgens Privacy by Design wordt bij de start van het ontwerpen van een informatiesysteem rekening gehouden met privacy. De aandacht voor privacy blijft tijdens de gehele levensduur van het systeem bestaan. Het doel is de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren. Dat kan al door na te denken over de noodzakelijkheid van het opslaan, welke gegevens zijn echt nodig en welke niet? Ook moet rekening worden gehouden met de hele levenscyclus van de data: opslag, wijziging en verwijdering.
Naast de technische aspecten spelen ook organisatorische aspecten een rol.

Zoals altijd in de ICT is het beter een systeem vanaf het begin goed te ontwerpen in tegenstelling tot het later toevoegen. Dat is duurder en levert een systeem van mindere kwalitatief.

Privacy by Design wordt vaak in ťťn adem genoemd met Privacy by Default. Het zijn verwante begrippen; Privacy by Default betreft de standaard instellingen van een programma, website, dienst of apparaat.
Privacy by Default en Privacy by Design zijn als concept verankerd in artikel 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aspecten bij het ontwerp volgens Privacy by Design

Bij het ontwerpen spelen een rol:

Terzijde: veiligheid wachtwoorden

Een veel voorkomende eis bij de aanmaak van een wachtwoord is dat het lang moet zijn en bijzondere tekens en cijfers moet bevatten. En het moet regelmatig worden gewijzigd. Deze regels zijn gebaseerd op een document dat in 2001 door Bill Burr is geschreven, onder tijdsdruk en zonder gegevens die zijn vermoedens konden ondersteunen.
Moeilijk te onthouden en vaak wijzigende wachtwoorden leiden in praktijk tot het opschrijven van wachtwoorden wat juist averechts werkt.