Wie of wat is de eKantonrechter?

De eKantonrechter staat voor een digitale procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter behandelt vooral huurzaken, arbeidszaken en civiele zaken met een belang van minder dan 25.000 euro.
Behalve het digitaal uitwisselen van informatie behoort ook een snelle uitspraak tot de voordelen van de eKantonrechter.

Hoe werkt de eKantonrechter

Digitale rechtspraak bij e-kantonrechter Begin juni 2014 is de eKantonrechter officieel van start gegaan, soms internetkantonrechter genoemd. Het indienen van processtukken en de communicatie verloopt bij de eKantonrechter via beveiligde verbindingen met het Digitaal loket rechtspraak. Deze website biedt digitale diensten aan burgers en advocatuur.

Wanneer de zaak geschikt geacht wordt voor de eKantonrechter moeten -net als bij het gewone kantongerecht- griffiekosten worden betaald. Beide partijen kunnen nog stukken inbrengen. Tijdens de zitting stelt de rechter vragen en kunnen partijen mondeling toelichting geven.
De eKantonrechter doet digitaal uitspraak binnen acht weken, gerekend vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift.
Evenals voor de gewone kantonrechter geldt voor de eKantonrechter dat er geen advocaat nodig is. Dit bevordert de toegankelijkheid van het rechtssysteem.
Er is geen hoger beroep mogelijk. Vanuit heel Nederland kunnen zaken worden ingediend. Ze worden door de rechtbanken Rotterdam en Den Bosch behandeld.

Bekijk de volledige procedure eKantonrechter

Wat als de wederpartij niet wil meewerken?

Beide partijen moeten instemmen met de digitale afhandeling van hun zaak door de kantonrechter. Daarnaast beslist de kantonrechter of de zaak geschikt is voor behandeling door de eKantonrechter.

Alternatief: e-Court

Het particuliere instituut e-Court is in 2009 opgericht om een deskundig, betaalbaar en snel alternatief te bieden voor overheidsrechtspraak. Het behandelt civiele geschillen met een beperkt financieel belang; dit kan variŽren van incassozaken en burenruzies tot arbeidsconflicten. e-Court kent eenvoudige procedures die via internet plaatsvinden. De doorlooptijd is kort en de proceskosten zijn relatief laag.
Feitelijk is er geen sprake van (overheids)rechtspraak, maar van arbitrage. Een geschil kan alleen via e-Court worden beslecht als beide partijen ermee instemmen.
Zie: www.e-court.nl

Digitalisering rechtspraak - innovatie

De digitalisering van de rechtspraak wordt stapsgewijs doorgevoerd en vormt een onderdeel van KEI: Programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak. De basis van KEI is: meer digitaal en mondeling, minder schriftelijk.
De eKantonrechter is een initiatief die dit in praktijk brengt.
Digitale toegang tot de rechtspraak zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en hun procesvertegenwoordigers eenvoudig via internet kunnen communiceren met de rechter. Rechters en griffiers zijn minder tijd kwijt met administratieve werkzaamheden. De rechters kunnen zich daardoor concentreren op de inhoud van de zaak.

Lees meer over modernisering rechtspraak