Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK

Burenrechter - speciale rechter voor burenrecht

In oktober 2014 is een experiment gestart bij de rechtbanken in Utrecht en Den Bosch om conflicten tussen buren op te lossen. Het zal in eerste instantie gaan om 60 gevallen.
De proef was aanvankelijk gepland bij de rechtbanken Midden-Nederland en Amsterdam.
Binnenkort kan men hiervoor terecht op burenrechter.nl.

Lees ook de pagina over burenrecht

Werkwijze Burenrechter.nl

Digitale rechtspraak per computer De nieuwe burenrechter gaat de zaken zoveel mogelijk online behandelen. Naar verwachting kunnen burenruzies, over bijvoorbeeld schuttingen of huisdierenoverlast, zo sneller worden opgelost. De werkwijze lijkt op die van de Rijdende Rechter. Na de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Iemand die een probleem heeft met de buren kan zich op de website burenrechter.nl aanmelden. Hij beschrijft zijn casus. De buurman of buurvrouw wordt uitgenodigd om te reageren. Wanneer de buren online in gesprek gaan dan leest de burenrechter of een juridisch medewerker van de rechtbank mee en stuurt de partijen.
Het online platform van burenrechter.nl legt begrippen uit en geeft suggesties voor een oplossing.
De rechter kan bij de mensen thuis langskomen. Vaak zijn er achterliggende motieven die een rol spelen en is het conflict de escalatie. De rechter zal proberen om de totale problematiek op te lossen. Wanneer er een uitspraak nodig is dan is deze bindend.
Een conflict kan ook worden aangedragen door een bemiddelaar (mits de beide buren akkoord gaan). Beide partijen betalen 38,50 euro.

Veel burenrechtszaken : geluidsoverlast, huisdieren, beplanting, erfafscheiding

Er worden door de Nederlandse rechters per jaar ongeveer vierduizend burenrechtszaken behandeld. Dit grote aantal rechtszaken legt een behoorlijk beslag op het justitiŽle apparaat. De doorlooptijd bij conflicten tussen buren bedraagt circa een jaar. De bedoeling is dat de nieuwe procedure dit tot drie of vier maanden terugbrengt.

Innovatie in het recht

Deze pilot met digitale rechtspraak is onderdeel van het innovatie-programma KEI (Kwaliteit en Innovatie van de Rechtspraak ). Het succes van dit project hangt af van de bereidwilligheid van de partijen om via arbitrage of bemiddeling een conflict op te lossen. Alleen dan kan de rechter een uitspraak doen als dat nodig blijkt te zijn.

Een ander onderdeel van KEI is de instelling van een 'digitale kantonrechter': e-kantonrechter.


Vrouwe Justitia